PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Konferens utbildningsutvärderingar

Den 8 december 2017 inbjuds utbildningsansvariga på olika nivåer (områdesnämnd/fakultetsnämnd, utskott, programkommittéer, prefekter, studierektorer, programansvariga, kursansvariga, utbildningsledare och motsvarande), studenter, lärare och verksamma vid stödfunktioner till Uppsala universitets första årliga konferens om utbildningsutvärderingar.

 

Konferensen ingår som en del i Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar. Syftet med konferensen är att sprida resultat och erfarenheter av utbildningsutvärderingar över områdes- och fakultetsgränser, för att stimulera det kollegiala konstruktivt kritiska utbytet inom universitetet till gagn för arbetet med att upprätthålla och utveckla utbildningarnas kvalitet.

 

Vid konferensen ges tillfälle att ta del av resultat från och erfarenheter av de utbildningsutvärderingar som just nu pågår i pilotomgången under 2017, såväl från involverade i piloterna som från bedömare.

 

Preliminärt program och länk för anmälan kommer i början av oktober. Konferensen kommer att hållas i Engelska parken.

 

För frågor om konferensen, kontakta Maria Wolters, avdelningen för kvalitetsutveckling, maria.wolters@uadm.uu.se