PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Konferens utbildningsutvärderingar

Uppsala universitets nästa konferens för utbildningsutvärderingar kommer hållas den 15 mars 2019.
___________________________________________________________________

Den 8 december 2017 inbjuds utbildningsansvariga på olika nivåer (områdesnämnd/fakultetsnämnd, utskott, programkommittéer, prefekter, studierektorer, programansvariga, kursansvariga, utbildningsledare och motsvarande), studenter, lärare och verksamma vid stödfunktioner till Uppsala universitets första årliga konferens om utbildningsutvärderingar.

Inbjudan till konferensen.

Sista anmälningsdag var den 15 november.
 

Program för konferensen.
 

Konferensen ingår som en del i Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar. Syftet med konferensen är att inspirera, sprida resultat och erfarenheter av utbildningsutvärderingar över områdes- och fakultetsgränser, för att stimulera kollegiala diskussioner till gagn för arbetet med att upprätthålla och utveckla utbildningarnas kvalitet.
 

Vid konferensen ges tillfälle att ta del av resultat och erfarenheter av de utbildningsutvärderingar som ingår i pilotomgången under 2017, såväl från involverade lärare och studenter i piloterna som från bedömare.
 

Det går att välja heldag (registrering från kl 8.30, konferens kl 9.00-15.00), eller endast fm (till kl 12.00). Em-programmet består av valbara sessioner (piloternas, studenters och bedömares erfarenheter m.m.) Gemensam lunch ingår vid heldag.

Ett tips kan vara att gå flera från institutionen, programmet, nämnden etc och välja olika sessioner på eftermiddagen för att efteråt kunna delge varandra intryck och idéer. För de utbildningar som står inför att planera och genomföra en utbildningsutvärdering under 2018 kan det vara ett effektivt sätt att samla in så mycket erfarenhet som möjligt från pilotomgången.

Konferensen äger rum i Campus Engelska parken, Ihresalen och angränsande lokaler.

Pilotomgången av utbildningsutvärderingar omfattar utbildningar på grund och avancerad nivå: fysioterapeutprogrammet, magisterprogram i klinisk farmaci, civilingenjörsprogram i molekylär bioteknik, fristående kurser på CEMUS, kostvetenskap, kinesiska, genusvetenskap, arkeologi och antik historia, idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap. 

För att ta del av presentationerna från konferensen se sidan pilotomgångens erfarenheter.

För frågor om konferensen, kontakta Maria Wolters, avdelningen för kvalitetsutveckling, maria.wolters@uadm.uu.se