PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Its21, konferens

Call for papers   Kontakt    Program   Registrering   Resa och hotell
Informationen ovan finns enbart på engelska

If you want all information in English please change to English, top of the webpage.

Tema för konferensen är:
Effektiva grupparbeten – gruppuppgifter, lärande i grupp och utveckling av gruppers dynamik.

Konferensen är en del av ett nordiskt samarbete i arbetet med studenters grupparbeten med tvärvetenskapliga inslag. Ett viktigt inslag är Experter i Team, en pedagogik som kommer från NTNU, Universitetet i Trondheim. Information om Experter i Team.

Konferensen vänder sig till lärare och studenter och kommer att vara praktiskt inriktad för att få studenters grupparbeten att fungera effektivt och erbjuda kreativa former.

Its21 arrangeras på Campus Blåsenhus, Uppsala universitet den 13-14 juni 2017 och är ett samarbete mellan enheten för universitetspedagogik på Uppsala universitet och Nordplus.

Presentation av keynotes och föredragshållare.

Anmälan till konferensen, sista anmälningsdag var den 15 maj 2017.
För mer information om anmälan se Registrering högst upp på sidan.

Lämna in bidrag, sista dag att lämna in bidrag var den 7 april 2017.
För mer information se Call for papers högst upp på sidan.

Information om resa och hotell, program samt kontaktpersoner finns också högst upp på sidan.

Välkommen till konferensen i Uppsala!