PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Konsultativt stöd

Med tanke på det stora antal entusiastiska och målmedvetna studenter och lärare som möts för att tillsammans anordna stimulerande läraktiviteter i de olika lärmiljöerna vid Uppsala universitet varje läsår är det viktigt att kunna erbjuda ett brett och flexibelt stöd till lärarna när det gäller lärandeprocessens stora utmaningar och utveckling av pedagogiken och ämnesdidaktiken.

Enheten för universitetspedagogik kan erbjuda konsultativt stöd inom flera områden och på många olika sätt, allt från kortare insatser i form av presentationer till verkstadsserier eller specialanordnade kurser. Pedagogiska utvecklare kan närvara under lärardagar eller kickoff på institutioner samt erbjuda personlig konsultation vid behov. Enhetens personal arbetar gärna i nära samarbete med pedagogiska ledare på fakulteter och institutioner för att implementera och utvärdera långsiktiga pedagogiska satsningar och utvecklingsprojekt.

Fr.o.m hösten 2016 kan enheten för universitetspedagogik erbjuda en form av högskolepedagogisk kompetensutveckling. Se länken anpassad kompetensutveckling (AKU) för mer information.

Konsultinsatser är i de flesta fall kostnadsfria för Uppsala universitets anställda.

Kontakta gärna avdelningen om du är intresserad av att diskutera en konsultativ insats; maria.magnusson@uadm.uu.se alternativt kvalitetsutveckling@uadm.uu.se