Kopieringsavtalet

ATT KOPIERA UR FÖRLAGSUTGIVEN LITTERATUR

Riktlinjer gällande kopiering och tillgängliggörande inom högskoleområdet.

För att få kopiera upphovsrättsskyddat material ur böcker och tidningar och dela ut till studenter krävs tillstånd från rättighetsinnehavarna. Genom Bonus Copyright Access (tidigare Bonus Presskopia) har Uppsala universitet tecknat avtal, vilket medger viss kopiering utan särskilt tillstånd från rättighetsinnehavarna (kopieringsavtalet).

Kopieringsavtalet medger att lärare vid Uppsala universitet fotokopierar ur litteratur för sina studenter som komplement till den obligatoriska kurslitteraturen enligt den s.k. 15/15-regeln, d.v.s. att under samma läsår och för samma studenter som mest kopiera högst 15 procent av antalet sidor i en bok, tidning eller tidskrift, dock aldrig mer än 15 sidor ur skriften. Om kopieringen sker genom nedladdning från en digital källa, t.ex. en nyhetssajt eller annan digital publikation, gäller att läraren får kopiera och dela motsvarande 15 A4-sidor från en och samma källa.

Värt att påpeka:

Sedan den 1 januari 2014 gäller ett nytt avtal för kopiering och utdelning av upphovsrättsskyddat material. En nyhet är att lärosätet kan dela ut materialet digitalt till studenter. En annan är att avtalet ger även studenter rätt att kopiera visst material.


Kopiering utöver avtalet kräver särskilt avtal med rättighetsinnehavarna.

VAD SÄGER KOPIERINGSAVTALET MER KONKRET?

Utförlig information om bland annat vem som får kopiera, hur mycket som får kopieras samt vad som får kopieras finns på Bonus Copyright Access hemsida. Följ länk: Utbildning > Högskolor och universitet > Kopieringsregler fr.o.m. 2014.

För information om tillvägagångssätt att ansöka om kopiering utöver kopieringsavtalet.


Frågor rörande avtalet besvaras av universitetsjuristerna
Johan Asker tel 471 7419, Louise Bark tel 471 7417 Helene Ekizean tel 471 7457 eller Johan Hammarberg tel 471 2074.