Upphovsrätt

Det är endast undantagsvis tillåtet att publicera upphovsrättsskyddat material i digitala eller tryckta medier utan upphovsrättshavarens tillstånd. Otillåten publicering kan utgöra ett brott och resultera i skadeståndsanspråk från upphovsrättsinnehavaren.
Har du frågor som rör upphovsrättslagen – kontakta juridiska avdelningen.
För övriga frågor - kontakta kommunikationsenheten.

Användning av fotografier, filmer och illustrationer

Upphovsrätten för en konstnärlig bild gäller 70 år från upphovsmannens död, för andra typer av bilder 50 år från bildens tillkomst. Publicering kräver normalt upphovsrättsinnehavarens tillstånd med det finns några undantag angivna  i upphovsrättslagen när sådant inte krävs, till exempel när konstverk återges i anslutning till vissa vetenskapliga framställningar. Om du inte vet med dig att något undantag gäller ska du begära tillstånd eller en licens innan publicering.


Utgå från att material som kan laddas ned från internet är upphovsrättskyddat och därför inte får användas utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Det finns dock sidor på nätet där innehållet fritt får laddas ned och publiceras under så kallad fri upphovslicens, till exempel https://commons.wikimedia.org

Uppsala universitet har upphandlat fotografer där publiceringsrätten som gäller fotografier är reglerad i särskilda avtal. Upphandlade fotografer.

Kopiering av material i undervisningssyfte - Kopieringsavtalet

Vid Uppsala universitet finns en avtalslicens från Bonus Copyright Access som ger lärare möjlighet till viss kopiering av upphovsrättskyddat material för att dela ut till studenter. Läs mer om kopieringsavtalet.

Levande eller inspelad musik

Använder du musik i appar, filmer, på webben och vid konserter eller i andra sammanhang som når allmänheten ska du redovisa användningen för STIM (Sveriges tonsättares internationella musikbyrå), som representerar upphovsmännen. Redovisningsplikten gäller oavsett längden på musikstycket och både svenska och utländska upphovsrättsinnehavare. När du spelar musik eller visar tv (med ljud) behövs normalt även en musiklicens från SAMI (Svenska musikers och artisters intresseorganisation) som representerar artisterna och musikerna.

Publicering av artiklar och andra texter

Text i olika former är normalt upphovsrättsskyddat. Det gäller nyhetsartiklar, litterära texter med mera i tryckt eller digital form. Du ska alltid begära ett skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren före publicering. Undantag finns när det gäller texter i begränsad omfattning, till exempel i form av citat, framställning av exemplar för funktionshindrade, i samlingsverk för undervisning och enligt vad som anges i kopieringsavtalet för högskolor och universitet.