Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ansökan om anlitande av juridisk person

Ansökan om anlitande av juridisk person i undervisning vid Uppsala universitet

Juridiska personer, anlitande av undervisning (Mål och regler)

Ansökan från institutionen görs via ett webbformulär. Formuläret är efter gemensam webbinloggning tillgängligt för alla som har ett personalkonto vid universitetet, uppgifter om namn, e-post och telefonnummer hämtas automatiskt från AKKA (men kan ändras av den som fyller i blanketten).

Ansökan innehåller uppgifter om den juridiska personen, om arbetet som skall utföras och motivering till varför arbetsuppgiften inte kan utföras av ordinarie personal. Uppgifter som är markerade med röd stjärna är obligatoriska och formuläret går inte  att skicka in om inte dessa är ifyllda. När ansökan skickats in får användaren meddelande om att ärendet tagits emot och vilket diarienummer det tilldelats.

Beslut i ärendet meddelas via e-post till institutionen.

Anhållan gör du här.