PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Lärarutbyte utanför Europa

Erasmusprogrammet utanför Europa

 

Erasmus+ är Europeiska unionens program för utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott. Programmet löper från januari 2014 t.o.m. läsåret 2020/2021. Inom Erasmus+ finns den del som kallas Erasmus Mobilitet. Inom denna kategori finns det möjligheter till utbyte med ett litet antal utomeuropeiska universitet för studenter och anställda vid Uppsala universitet.

Internationella kansliet söker varje år nya stipendier så listan på samarbetsuniversitet för Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet kan komma att ändras. Nästa gång listan uppdateras blir våren/sommaren 2018.

Just nu finns det möjlighet att åka på lärarutbyte till följande universitet:

 • KIMEP University i Kazakstan (1 plats; 7 dagar + 2 resdagar)
 • University of São Paolo i Brasilien (1 plats: 14 dagar + 2 resdagar)
 • Royal University of Phnom Penh i Kambodja (2 platser: 14 dagar + 2 resdagar)
 • National University of Laos i Laos (2 platser: 14 dagar + 2 resdagar)
 • American University of Beirut i Libanon (1 plats: 14 dagar + 2 resdagar)

Utbytet måste äga rum senast 30 juni 2019, förutom utbytet till KIMEP som måste vara genomfört senast 30 juni 2018. Stipendiet förs över till din institution efter genomfört utbyte.

Stipendiebelopp till alla utom Kazakstan: 160 EUR/dag

Stipendiebelopp till Kazakstan: 1440 EUR

Utöver det utgår ett resebidrag enligt nedan:

 • Brasilien: 1100 EUR
 • Kazakstan: 820 EUR
 • Kambodja: 1100 EUR
 • Laos: 1100 EUR
 • Libanon: 530 EUR

Kontakta gärna Emma Elliott på erasmus@uu.se om du har några frågor.

Se även Personalutbyte

Ansökningskriterier

Undervisning vid ett partneruniversitet, ett så kallat lärarutbyte, innebär att en lärare undervisar vid ett annat lärosäte under en vecka, minst 8h undervisning. Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter där läraren är fysiskt närvarande på värdlärosätet, tex. seminarier, förläsningar och handledning. Målet är bland annat att man som lärare ska få möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och personligt, att kontakterna med partneruniversiteten stärks och att sprida kunskap som mottagande lärosäte saknar.

Ansökningsformulär - Fylls i, signeras och scannas och bifogas ansökan.

Hur gör man?

 1. Titta på universitetens webbsidor och försök se ifall det kan finnas ett behov för undervisning inom ditt ämnesområde.
 2. Förankra utlandsvistelsen med din närmsta chef/prefekt/motsvarande.
 3. Ta kontakt med det utländska lärosätet för att diskutera uppdraget och få ett inbjudningsbrev.
 4. Ansök om medel. Skicka in ansökan under någon av de ansökningsomgångar som finns: 22/9-22/10 och 15/3-15/4. Tänk på att vara ute i god tid och skicka in i lämplig ansökningsomgång. Ansökningar kan endast godkännas om de kommit in innan starten på resan. Ansökan sker elektroniskt via Moveon och länken till ansökan publiceras här under varje ansökningsomgång. Detta ansökningsförfarande är under uppbyggnad under HT17, varför vi parallellt tar emot ansökningar skickade till erasmus@uu.se.
 5. Ansökan kommer att granskas av internationella kansliet tillsammans med det mottagande universitetet. Prioritet kommer att ges till redan upparbetade samarbeten.
 6. Om du tilldelas stipendiet kommer du att behöva underteckna ett Staff Mobility Agreement (tillsammans med mottagande lärosäte) samt ett Grant Agreement.
 7. Du genomför uppdraget vid det mottagande lärosätet. Se till att få bekräftelseblanketten "Confirmation Form” underskriven medan du är på plats.
 8. Inom en månad efter hemkomst ska du göra en reseräkning i Primula till din institution så att du får ersättning för dina kostnader. Kort efter att du har återvänt kommer du att få ett automatgenererat mail skickat till dig med en länk till den reserapport, ”Erasmus Participant Report”, som du ska fylla i.  
 9. Skicka "Confirmation Form" till erasmus@uu.se och skriv vad ekonomiadminstratören på din institution heter så tar vi kontakt med honom/henne och ordnar med omföringen av medel till institutionen.

Försäkring

Eftersom fortbildningen sker inom ramen för din tjänst är du under resan försäkrad av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring.