PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Erasmus+ utanför EU/Europa

Erasmus+ är Europeiska unionens program för student- och personalutbyte. Det pågår mellan januari 2014 t o m juni 2021. Med Erasmus+ kan studenter, lärare och personal vid Uppsala universitet (UU) åka på utbyte till en rad universitet utanför EU.

 

Internationella kansliet ansöker varje år om nya stipendier, så listan på partneruniversitet kan komma att ändras. Nästa gång listan uppdateras är i december 2018.

 

Just nu finns det platser för personal-/lärarutbyte i:

 • Albanien: European University of Tirana - endast informatik & media
  • 2 platser: 12 dagar + 2 resedagar
 • Bhutan: Royal University of Bhutan – endast informationsteknologi
  • 3 platser: 12 dagar + 2 resedagar
  • 1 plats: 7 dagar + 2 resedagar
 • Brasilien: University of Sao Paolo – endast fysik
  • 1 plats: 14 dagar + 2 resedagar
 • El Salvador: Catholic University of El Salvador
  • 1 plats: 14 dagar + 2 resedagar
 • Georgien: Ilia State University
  • 1 plats: 14 dagar + 2 resedagar
  • 1 plats: 7 dagar + 2 resedagar
 • Kanada: Queen’s University
  • 2 platser: 7 dagar + 2 resedagar
  • 1 plats: 14 dagar + 2 resedagar
 • Kazakstan: KIMEP University
  • 2 platser: 14 dagar + 2 resedagar
  • 2 platser: 7 dagar + 2 resedagar
 • Laos: National University of Laos
  • 2 platser: 14 dagar + 2 resedagar
 • Libanon: American University of Beirut
  • 1 plats: 14 dagar + 2 resedagar
  • 2 platser: 7 dagar +  resedagar
 • Ryssland: Russian State University for the Humanities
  • 2 platser: 14 dagar + 2 resedagar
  • 1 plats: 7 dagar + resdagar
 • Ryssland: Saint Petersburg State University
  • 2 platser: 14 dagar + 2 resedagar
  • 2 platser: 7 dagar + 2 resedagar
 • Serbien: University of Belgrade
  • 2 platser: 12 dagar + 2 resedagar
 • South Africa: Central University of Technology
  • 2 platser: 7 dagar + 2 resedagar
 • Taiwan: National Taiwan Normal University – endast informationsteknologi
  • 2 platser: 12 dagar + 2 resedagar
 • Tunisien: University of Tunis
  • 1 platser: 14 dagar + 2 resedagar
  • 2 platser: 7 dagar + resedagar
 • Tunisien: Tunis El Manar University
  • 1 plats: 7 dagar + 2 resedagar)
 • Vietnam: Hanoi University of Science & Technology – endast informationsteknologi
  • 2 platser: 12 dagar

Vissa utbyten måste ske före 30 juni, 2019, andra före 30 juni, 2020.

Stipendienivåer

Stipendiebeloppet är 160 EUR/dag. Det ska ses som ett bidrag för boende och traktamente.
Stipendiet förs över till din institution efter genomfört utbyte.

Utöver detta utgår ett resebidrag enligt nedan:

 • Albanien: 360 EUR
 • Bhutan: 820 EUR
 • Brasilien: 1100 EUR
 • El Salvador: 1100 EUR
 • Georgien: 360 EUR
 • Kanada: 820 EUR
 • Kazakstan: 820 EUR
 • Laos: 1100 EUR
 • Libanon: 530 EUR
 • Ryssland: 275 EUR
 • Serbien: 275 EUR
 • South Africa: EUR 1500
 • Taiwan: 1500 EUR
 • Tunisien: 360 EUR
 • Vietnam: 820 EUR

Resebidraget överförs till din institution efter genomfört utbyte. 

Vid frågor mejla gärna Sara Laginder på erasmus@uu.se

Om ansökan
Målet är att man som personal/lärare ska få möjlighet att utvecklas både yrkesmässigt och personligt, att kontakter med partneruniversitet stärks och att sprida kunskap som mottagande lärosäte saknar.

Du kan ansöka som lärare eller personal. Skillnaden mellan ett lärar- och personalutbyte är:

 • Ett lärarutbyte innebär att du undervisar vid ett annat lärosäte minst 8h per vecka. Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter där läraren är fysiskt närvarande på värdlärosätet, t ex seminarier, föreläsningar och handledning.

 • Ett personalutbyte kan vara s k ”jobbskuggning” av kollegor med liknande arbetsuppgifter utanför EU/Europa. Även doktorander kan åka på personalfortbildning, om aktiviteten är kopplad till doktorandens möjliga framtida yrke eller pågående arbete vid Uppsala universitet.

 • Lärare kan åka på personalutbyte om deras huvudaktivitet inte är att undervisa.

Ansökan - Hur gör man?

 1. Börja med att fundera över vad du vill med din utlandsvistelse – vilka målsättningar och förväntningar har du? Hur stärker detta ditt arbete vid UU? Har du/din institution/enhet/avdelning idag samarbeten med något av partneruniversiteten?
 2. Titta på universitetens webbsidor för att se var och hur ditt utbyte kan passa in.
 3. Förankra utlandsvistelsen med din närmsta chef/prefekt/motsvarande. Berörd institution ska vara beredd att medfinansiera de kostnader som uppkommer i samband med aktiviteten om stipendiemedlen inte täcker alla kostnader. Observera att även om du söker nu, behöver du inte åka ut förrän längre fram (20 juni 2019 eller 30 juni 2020 beroende på vilket datum projektet blev beviljat av UHR).
 4. Ta kontakt med det utländska lärosätet för att diskutera upplägget på ditt eventuella utbyte och få ett inbjudningsbrev som du kan bifoga din ansökan.
 5. Ansök om medel. Skicka in ansökan under någon av de ansökningsomgångar som finns: 15/9 - 15/10, 1 - 31/1 och 15/3 - 15/4. Tänk på att vara ute i god tid och skicka in i lämplig ansökningsomgång. Ansökningar kan endast godkännas om de kommit in innan starten på resan. 
  Ansökan består av två delar: 1) Ett ansökningsformulär/Mobility Agreement som fylls i och skrivs under av den sökande och den sökandes närmsta chef (läs försättsbladet i ansökningsformuläret) detta bifogas 2) en ansökan som fylls i elektroniskt via MoveON 

 6. Ansökan kommer att granskas av Internationella kansliet tillsammans med det mottagande universitetet. Prioritet kommer att ges till redan upparbetade samarbeten och/eller till de som har inbjudningsbrev från sitt värduniversitet.
 7. Om du tilldelas stipendiet kommer du att behöva underteckna ett Staff Mobility Agreement (tillsammans med mottagande lärosäte) samt ett Grant Agreement.

Under utlandsvistelsen

 1. Om det sker någon förändring som påverkar vistelsens längd meddela Internationella Kansliet omedelbart – detta påverkar det stipendium du har rätt till.
 2. Se till att få bekräftelseblanketten "Confirmation Form” underskriven medan du är på plats vid det värduniversitetet.

Efter utlandsvistelsen:

 1. Gör din reseräkning i Primula inom en månad efter hemkomst till din institution (enligt fastställda rutiner) så att du får ersättning för dina kostnader.
 2. Fyll i ”Erasmus Participant Report”. Länken till denna skickas till dig per mail kort efter din hemkomst.
 3. Skriv en kort reseberättelse om din utlandsvistelse och ladda upp "Confirmation Form" direkt i MoveON (du kommer att få en länk till detta mejlad till dig). Reseberättelsen kommer att publiceras internt för anställda vid UU.
 4. Ange vad ekonomiadministratören på din institution heter så tar vi kontakt med honom/henne och ordnar med omföringen av medel till institutionen.
 5. Var beredd på att Internationella kansliet kan komma att kontakta dig för att vid olika typer av informationstillfällen dela med dig av dina erfarenheter inom ramen för Erasmusprogrammet. Erasmus+ är ett viktigt led i UU:s internationalisering.

Försäkring

Eftersom lärarutbytet sker inom ramen för din tjänst är du under resan försäkrad av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring.

 

Vid frågor mejla gärna Sara Laginder på erasmus@uu.se