PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Samarbete och utbyte

Som anställd vid Uppsala universitet kan du engagera dig i och dra nytta av de internationella nätverk som universitetet ingår i. Nätverken, som ger möjlighet till samarbete och utbyte inom såväl forskning och undervisning som administrativt arbete och andra stödfunktioner, omfattar universitet inom och utanför Europa: 

  • Coimbra: Knappt 40 universitet i hela Europa
  • EUN: 
  • Matariki: Sju universitet i Australien, Europa, Nordamerika  och Nya Zeeland
  • SANORD: Drygt 30 universitet i Norden och södra Afrika
  • The Guild: Några av Europas mest forskningsintensiva universitet.
  • U4: Fyra universitet i Belgien, Nederländerna, Sverige och Tyskland

Det finns möjlighet att få visst ekonomiskt stöd från Uppsala universitet för att delta i aktiviteter inom dessa nätverk. Stödet är dock småskaligt och i formen av såddkapital (seed money) för att stimulera nytt engagemang och nya aktiviteter. Till exempel ges resebidrag och stöd för att planera workshops, gemensamma ansökningar eller kurser. Ansökan görs på en särskild blankett, enligt särskilda anvisningar. Kontakta respektive koordinator för mer information (se nedan eller under respektive nätverk).

Ytterligare information om nätverken finns på respektive nätverks egen sida (följ länkarna i menyn till vänster för att komma dit). 

Samarbeten i Asien

Utöver dessa internationella nätverk är Uppsala universitet också medlem i tre internationella centrumbildningar i Asien (Nordic Centre FudanNordic Centre in India) samt har sedan hösten 2014 ett kontor i Hanoi, Vietnam.

Samarbete med Collège de France

Uppsala universitet har ett samarbete med Collège de France, vilket innebär att forskare vid Uppsala universitet kan gästföreläsa vid Collège de France och vice versa.

För mer information kontakta Mats Rosengren (vetenskaplig koordinator) eller Katarina Vrede (administrativ koordinator, 018- 471 18 35)

Kontaktpersoner vid Uppsala universitet

Internationella nätverk

Coimbra: Anna Ledin, projektledare vid Ledningskansliet (Planeringsavdelningen), tel. 018- 471 17 03

Matariki: Anna Ledin, projektledare vid Ledningskansliet (Planeringsavdelningen), tel. 018- 471 17 03

SANORD: Ulrica Ouline, internationell handläggare vid Internationella kansliet (Studentavdelningen), tel. 018- 471 19 71

U4: Oskar Pettersson, enhetschef vid Ledningskansliet (Planeringsavdelningen), tel. 018- 471 17 27.

 

Uppsala universitets utlandskontor

Universitets kontor i Hanoi, Vietnam: Anna-KLara Lindeborg, regional representant för Uppsala universitet; tel. +46 70 167 9076 (mobil)

 

Internationella centrumbildningar

European University Centre at Peking University: Ulrica Ouline, internationell handläggare vid Internationella kansliet (Studentavdelningen), tel. 018- 471 19 70

Nordic Centre FudanUlrica Ouline, internationell handläggare vid Internationella kansliet (Studentavdelningen), tel. 018- 471 19 70

Nordic Centre in India: Ulrica Ouline, internationell handläggare vid Internationella kansliet (Studentavdelningen), tel. 018- 471 19 70