PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Undervisa via videokonferens

Videokonferens med Gotland

Videokonferens är en teknik för att undervisa och träffas på distans, med hög kvalitet på bild och ljud. Närvarokänslan är bra och många resor kan med fördel ersättas med videokonferens.

Guiden Undervisa via videokonferens beskriver hur du genomför en videokonferens och vad som är bra att tänka på. Se även detaljerad information om videokonferenser vid Uppsala universitet.