Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Strömmande media

Strömmande media är filer som kan ses i webbläsaren under tiden de laddas ner. Det finns idag ett stort antal källor till strömmande media, bland de mest kända finns t.ex. YouTube, SVT Play och EduTube, och vid Uppsala universitet finns Medfarm Play

UR Access

UR Access är en tjänst med cirka 20 deltagande högskolor och universitet i vilken Utbildningsradion (UR) har tillgängligtgjort ca 10 000 TV- och radioproduktioner via Internet. Syftet är att kunna distribuera de flesta av URs program till studenter, lärare och forskare i ett slutet nätverk. Här kan du som lärare hitta filminspelningar och ljudinspelningar som kan användas inom undervisningen, antingen som diskussionsunderlag eller som en del av kursinnehållet.

Du som student eller lärare kan ta del av allt material. Du hittar det på UR Access där du kan bläddra och söka. När du sedan vill se en film loggar du in med ditt student-/anställdakonto.

Mer information finns på UR Access informationssida.

Skapa länk till program i UR Access

Om du vill länka till ett program i till exempel Studentportalen, kopierar du helt enkelt länken i webbläsarfönstrets adressrad och klistrar in den där du vill ha den. Du kan också länka till en viss del av prgorammet genom att skapa ett klipp. Klicka i så fall på texten "Skapa klipp" under filmen, så fälls det ut två fält där du kan ange start- och stopptid för klippet. Du kan antingen skriva in tidsangivelserna själv eller helt enkelt klicka på Start- och Stop-knapparna där du vill ha dem. I rutan under skapas då en länk till just det här klippet, som du kan kopiera och klistra in där du vill ha den. 

Om du vill ha hjälp med att komma igång, kontakta support-elarande@uadm.uu.se