Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Plagiatkontroll av inlämningsuppgifter

Uppsala universitet använder systemet Urkund för plagiatkontroll. Systemet är kopplat till de funktioner som finns för inlämningsuppgifter i Studentportalen och i lärplattformen Ping Pong.

Läs mer om plagiatkontroll och Urkund.