MOOC - Massive Open Online Courses

Massive Open Online Courses, MOOC, är kurser som ges på webben - ofta med framstående forskare och lärare vid prestigeuniversitet. De är öppna för alla och envar, och en enskild kurs kan ha 10 000-tals deltagare världen över.

En MOOC ger i regel inte högskolepoäng eller examen, även om det finns sådant som pekar på att den möjligheten kommer att bli vanligare. När MOOC uppmärksammades som mest i media, 2012-2013, menade somliga att den här typen av kurser skulle komma att ersätta det "fysiska" universitetet i framtiden, då de både var billigare och bättre. Andra menade istället att vistelsen vid ett campusuniversitet ger studenterna något som aldrig kan ersättas av en MOOC; närvaro av lärare och kurskamrater.

Fenomenet MOOC är fortfarande ungt, och utvecklas fortfarande i olika riktningar. Fler kurser kräver nu (2017) någon form av blygsam avgift för åtkomst till allt material än för fem år sedan, kurser som främst erbjuder kompetensutveckling för yrkesverksamma blir fler, andra språk än engelska har blivit vanligare, och även om MOOC inte längre får samma stora rubriker växer de stadigt i antal. I själva verket är det kanske först nu, efter hype och följande anti-hype, som vi på allvar börjar kunna se vilka specifika styrkor och svagheter denna typ av öppna kurser rymmer.

Lärare vid Uppsala universitet har utvecklat tre MOOCar för att möjliggöra en självständig utvärdering av vad MOOC ev. skulle kunna spela för roll vid universitetet. Läs mer om dem på UU:s externa webb.

Föreläsning om MOOC av Mats Cullhed, pedagogisk utvecklare