Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Lärplattform

En lärplattform är en webbaserad undervisningsmiljö för studenter, lärare och kursadministratörer, se  mer nedan (*).

Fram till idag har det funnits ett tre centralt förvaltade undervisningsmiljöer vid Uppsala universitet: Campus Gotlands Moodleinstallation, Studentportalen och Ping Pong. En ny lärplattform, Studium, upphandlades under 2017. Överföring av kurser från de andra systemen till Studium påbörjas hösten 2018 och målet är att fr.o.m. 2020 är Studium den enda centrala lärplattformen vid Uppsala universitet.

Mer information om systemen:

 • Gotlands Moodlesystem: Systemet är baserat på en gammal version av Moodle och avvecklas först av alla systemen. Undervisning som skett i Moodle övergår fr.o.m. hösten 2018 till Studium.
 • Lärplattformen Ping Pong: har funnits sedan 2000, används främst för distansundervisning och kommer att fasas ut till 2020.
 • Studentportalen: utvecklad vid Uppsala universitet. Används för kurs- och studieadministrativa flöden förutom undervisning, t.ex. kursregistrering, tentamensanmälan och resultatrapportering. Studentportalen innehåller färre funktioner för undervisning än konventionella lärplattformar och används främst på campuskurser. Undervisningsdelarna ska fasas ut till 2021.
 • Lärplattformen Studium: införs under 2018. Studium är namnet på Uppsalas version av lärplattformen Blackboard Learn, som hör till en av de största, internationella lärplattformarna och har funnits en lång tid på markanden.

Mer information om projektet ”Ny lärplattform vid UU”.

 

(*) Mer om lärplattformar

En lärplattform (Learning management system, LMS) kan beskrivas som ett inloggningsskyddat system i vilken man kan skapa webbaserade kursmiljöer (virtuella klassrum) för att användas som stöd i campusundervisning eller för helt webbaserade distanskurser. Exempel på funktionalitet i en lärplattform:

 • Distribuering: dela ut dokument och länkar.
 • Kommunikation: lärare-student, student-student, lärare-lärare. Till enstaka individer, till grupper, synkront (i realtid) eller asynkront.
 • Publicering: skapa och publicera innehållssidor med text, bilder, länkar, ljud och filmer.
 • Flexibilitet: möjlighet att ha olika sorters kursstruktur, att kunna ha icke-Ladokkurser (t.ex. nationella doktorandkurser), kopplingar mellan funktioner (t.ex. inlämning/forum/test kopplat till framstegsfunktion) etc.
 • Undervisning: i realtid via e-mötesrum eller chatt, via diskussionsforum, via innehållssidor med filmer, ljudfiler etc.
 • Examination: inlämningsuppgifter individuellt eller i grupp, automat- eller lärarrättade tester, kamratgranskning, loggböcker etc.
 • Samarbete: grupparbeten av olika slag, t.ex. studenter samarbetar med texter.
 • Framsteg: Studenter ser hur hon/han ligger till i kursen.
 • Bedömning: lärare rättar och bedömer.
 • Uppföljning av resultat: statistikdel med logg för lärare och administratörer för att följa studenters aktiviteter.
 • Appar: möjlighet för lärare och studenter att arbeta i kursen via appar.