Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Lärplattform

En lärplattform är en webbaserad undervisningsmiljö som ger studenter tillgång till kurser via en vanlig webbläsare.

Vid Uppsala universitet används Studentportalen och lärplattformen Ping Pong för undervisning och handledning på distans.

Under hösten 2016 inleds arbetet med att upphandla en ny lärplattform (Learning Management System, LMS) för UU.

Mer information om projektet ”Ny lärplattform vid UU”.