Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Undervisa via e-möte

Headset

E-möten kan med fördel användas i olika undervisningssammanhang och möten. Det enda som behövs är en dator, en webbkamera och ett headset.

Alla anställda vid Uppsala universitet kan kostnadsfritt använda E-mötesverktyget Adobe Connect. De mest populära funktionerna i verktyget medför att du kan:

  • kommunicera via chatt, röst och video
  • visa PowerPoint-presentationer, pdf-dokument, bilder, filmer m.m.
  • samarbeta via gemensamma anteckningar och ritytor.

Dessutom kan du:

  • visa skärmbilder och program för andra
  • ha småenkäter, fördela studenter i olika grupprum, göra inspelning av möten mm.
  • låta studenter redovisa
  • använda e-mötesverktyget för att sätta ljud till din PowerPoint-presentation, se guiden Sätta ljud till PowerPoint via Adobe Connect (pdf)

Mer information

Praktisk hjälp om hur du kommer igång och vad du ska tänka på när du genomför ett e-möte hittar du på universitetets supportsida för e-möten samt på Sunets sida om e-möten.

Har du frågor om Adobe Connect, kontakta support-elarande@uadm.uu.se.