Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

E-lärande

Publikationer

Kunskapens nya världar: Mötet mellan pedagogik och teknik vid Uppsala Learning Lab
Redaktör: Lee, Jenny (Uppsala universitet, Universitetsförvaltningen)

Rapporter

Remissvar: Uppsala universitets arbete med distansutbildning
Högskoleverket (HSV) har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga distansutbildningens förutsättningar och möjligheter. Remissvaret utgör Uppsala universitets svar på de frågor som HSV ställt.

OpenLMS slutrapport

Rapport om nätburen examination

Uppsatser om IT i lärandet. Spridning av innovationer

SCAM Portfolio Scalability
Henrik Eriksson, Per-Olof Andersson

Metadata for learning objects: overview, prospects and test
Master thesis report/D- uppsats
Jan Sjunnesson

Rapportserie Uppsala Learning Lab

Utvärdering av LÄRARPROJEKTMEDEL FÖR IT I UNDERVISNING

IT-användning i undervisning - Uppföljning av lärarprojekt vid Uppsala universitet
Johan Ekman

ArchSim: Virtuell arkeologisk utgrävning för undervisningsbruk
Anneli Sundkvist

Uppföljning av kursen IT i undervisningen

Kursen IT i undervisningen
Cecilia Hamfelt, Eva Pärt-Enander, Mia Lindegren
Ansvarig utvärderare: Charlotte Sävås Nicolaisen

Where will the standards for Intelligent Computer-Assisted Language Learning come from?
Lars Borin

DIDAX a system for online testing: technical documentation
Sanja Babic, Camilla Bengtsson & Mattias Lingdell

Digital learning portfolios: inventory and proposal for Swedish teacher education
Jan Sjunnesson

DRHum in History - a status report
Esbjörn Larsson, György Nováky & John Rogers

A stitch in time: Enhancing university language education with web-based diagnostic testing
Lars Borin, Karine Sarkisian Åkerman & Camilla Bengtsson

Verksamhetsberättelser