PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Digitala verktyg som underlättar undervisning

Vilka digitala verktyg och webbaserade undervisningsmetoder du som lärare använder varierar från kurs till kurs – precis som i all undervisning. Här ger vi tips på olika digitala verktyg som kan användas på campus- och distanskurser.

Studentportalen

Studentportalen erbjuder många funktioner som kan användas vid undervisning och kursadministration - som exempelvis diskussionsforum, gruppindelning, inlämning, framsteg, tentamensanmälan, resultatrapportering, lärarlista och kursvärdering.

Studentportalen kan med fördel kombineras med digitala verktyg för studentsamarbete, handledning och undervisning. Den kan även kopplas till en lärplattform. Exempel på hur man kan kombinera resurser finns under Tips och guider.

Det är viktigt att komma ihåg att studenterna finns i Studentportalen och ser sina kurser där. Om andra webbmiljöer än Studentportalen används, ska alltid en länk till webbplatsen finnas i Studentportalen för att på så sätt underlätta för studenten.

Bra länkar