PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utlämnande av allmän handling

Utlämnande av allmän handling
 

När det inkommer en begäran av allmän handling, vilket kan vara skriftlig eller muntlig. Begäran ska hanteras och expedieras omedelbart. Hur du går till väga, se Guide – begäran om utlämnande av handling.