PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utbildning - W3D3

Information/utbildningstillfälle i W3D3-diariet för nybörjare, sällananvändare


Kursanmälan – Fyll i anmälan till det utbildningstillfälle som du önskar deltaga.

31 augusti 2018, kl. 09.00-10.30
Lokal: Segerstedthuset, Rum Tuvstarren, Plan 0, rum 205

14 september 2018, kl. 13.00-14.30

Lokal: Segerstedthuset, Rum Tuvstarren, Plan 0, rum 205

 

8 oktober 2018, kl. 13.00-14.30

Lokal: Segerstedthuset, Rum Tuvstarren, Plan 0, rum 205

 

20 november 2018, kl. 09.00-11.00

Lokal: Segerstedthuset, Rum Tuvstarren, Plan 0, rum 205

 

7 december 2018, kl. 09.00-10.30

Lokal: Segerstedthuset, Rum Tuvstarren, Plan 0, rum 205

 

 

Information och genomgång av tilläggsprogrammet Office Add In

 

21 september 2018, kl. 09.00-10.00

Lokal: Segerstedthuset, Rum Tuvstarren, Plan 0, rum 205

 

27 november 2018, kl. 09.00-10.00

Lokal: Segerstedthuset, Rum Tuvstarren, Plan 0, rum 205

 

 

Önskemål om utbildningstillfällen för dig som arbetat ett tag i diariet, ta kontakt med registrator@uu.se