Upphandlingsuppdrag

Ett upphandlingsuppdrag påbörjas genom att uppdragsgivare skickar formuläret upphandlingsanmodan till enheten för upphandling och inköp. Var noga med att fylla i alla obligatoriska fält, för att undvika att få ett felmeddelande. När uppdraget kommit in får uppdragsgivaren inom 1-2 dagar en bekräftelse. Om du inte får det så kontakta oss via upphandling@uu.se.

Ansvarig upphandlare kontaktar sedan uppdragsgivaren när uppdraget kan påbörjas och gör, tillsammans med denne, upp en tidsplan för upphandlingen. Uppdraget måste komma in i god tid innan varan/tjänsten ska vara levererad, eftersom upphandlingen tar tid att genomföra och enheten för upphandling och inköp har en kö av upphandlingsärenden.  

För dig som vill läsa mer om upphandling, se vår upphandlingsguide.

Beställning från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Vissa ramavtal (framförallt statliga ramavtal) har en avropsordning som kallas förnyad konkurrensutsättning. En avropsordning är ramavtalets villkor för vem av leverantörerna i ramavtalet du ska beställa ifrån. Förnyad konkurrensutsättning innebär att inköpet konkurrensutsätts enligt ramavtalets bestämmelser, bland de leverantörer som är antagna i ramavtalet.

Förnyad konkurrensutsättning ska behandlas som vanliga upphandlingsärenden. Du som har behov att göra en förnyad konkurrensutsättning ger oss ett uppdrag genom att fylla i en upphandlingsanmodan.

Frågor runt ovanstående och upphandling generellt skickas till upphandling@uu.se