Ordlista - upphandlingsterminologi

Det finns många olika termer att hålla reda på då upphandlingar diskuteras. Om ni klickar på nedanstående länk så kommer ni till Upphandlingsmyndighetens ordlista.

Ordlista över upphandlingstermer