Länkar

En samling länkar som kan vara användbara i samband med upphandling


Konkurrensverket
Tillsynsmyndighet för all upphandling inom stat, kommun och landsting

Dokument och lagar 
Sök under rubriken dokument och lagar.

Kommers
Här annonserar vi våra upphandlingar

Upphandlingsmyndigheten
Upphandlingsmyndigheten ska bidra till en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling, med fokus på att leverera praktiska verktyg och vägledningar.   

Statens inköpscentral
Statens inköpscentral upphandlar och förvaltar ramavtal för statliga myndigheter