Direktupphandling

Innan du kommer in med ärende om direktupphandling ska du kontrollera om det finns ett giltigt ramavtal. Finns sådant ska detta användas. Direktupphandling av varor och tjänster utförs av inköpsansvariga vid institution/motsvarande.

Det ekonomiska ansvaret ligger hos uppdragsgivaren. Vi förutsätter att direktupphandling är förankrad, både ekonomiskt och behovsmässigt, hos prefekt/motsvarande.

Kontroll innan direktupphandling

Totalkostnaden för direktupphandlingar av samma slag får inte överstiga 586 907 kr för hela myndigheten. Det är svårt för en enskild verksamhet att veta om direktupphandlingsutrymmet för myndigheten är förbrukat eller inte. Om det inte finns ramavtal som täcker ditt behov, så hjälper vi dig därför att kontrollera om det finns utrymme för direktupphandling. Detta gör vi genom ELAD.

Elektroniskt arbetsflöde direktupphandling (ELAD)

Syftet med ELAD är att vi ska kunna stötta er att göra bedömning om det finns utrymme att direktupphandla aktuell vara/tjänst inom området, så att direktupphandlingsgränsen inte överskrids.

När du fyllt i formuläret skickar vi ett besked till dig som talar om ifall det finns direktupphandlingsutrymme eller ej. Direktupphandlingar över 50 000 kr ska enligt lag diarieföras. Med beskedet får du därför automatiskt ett diarienummer (i W3D3, vårt diariesystem) som du ska använda i mallarna och när du dokumenterar din direktupphandling.

Fyll därför i direktupphandlingsformuläret (ELAD) innan du gör din direktupphandling.

 https://form.diariet.uu.se

 

Vi svarar inom 1-3 arbetsdagar.

Vid frågor kontakta enheten för upphandling och inköp: upphandling@uu.se

Länkar

Så här gör du en direktupphandling

Våra mallar

Fördjupad information om direktupphandling