PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Aktuella aktiviteter och nyheter

Utbildning för inköpsansvariga i upphandling och inköp

Enligt universitetets riktlinjer för upphandling ska institutionerna/motsvarande utse inköpsansvariga för den egna organisationen med uppgift att utföra de uppgifter som institutionen har vid upphandling och inköp. Detta innefattar att utsedd ansvarig ska genomgå för uppgiften adekvat utbildning.

 

Under 2017 kommer enheten för upphandling och inköp ge utbildning i upphandling och inköp vid tre tillfällen, se nedan. Utbildningen är främst avsedd för inköpsansvariga på institutioner/motsvarande, men i mån av plats är även andra intresserade välkomna. Boka in tiden i almanackan redan nu.

 

 

2017-11-09 08.30 – 12.00      Anmälan

2017-11-13 13.00 – 16.30      Anmälan

 

 

Eventuella frågor besvaras av Bitte Öström, Bitte.Ostrom@uadm.uu.se.