Aktuella aktiviteter och nyheter

Köp av tryckta böcker

Från den 1 oktober 2018 köper universitetet tryckta böcker från de statliga ramavtalen.

Informationen nedan kommer att uppdateras löpande i takt med att leverantörernas webbutiker blir tillgängliga via Wisum.

Så här väljer du leverantör

Det finns tre avtalsområden och leverantörerna är rangordnade.

Rangordning innebär att du för varje bok du ska köpa börjar med att kontrollera om boken finns hos den först rangordnande leverantören. Hittar du inte boken i dennes webbutik vänder du dig till leverantör nummer två, osv. Finns inte boken hos någon leverantör kan du kontakta dem igen och göra en separat beställning. Leverantörerna har möjlighet att söka fram litteratur som inte finns i webbutikerna.

Litteratur utgiven i Sverige exkl. juridisk litteratur
1. Bokus AB
2. Adlibris AB

Litteratur utgiven utomlands exkl. juridisk litteratur
1. Adlibris AB
2. Bokus AB
3. F. Delbanco GmbH & Co Kg

Juridisk litteratur
1. Bokus AB
2. Adlibris AB
3. Jure AB

Så här köper du

Köp sker via universitetets e-handelssystem Wisum (produktwebben). 

För närvarande är endast Bokus upplagd men arbete pågår med att koppla upp Adlibris, F. Delbanco och Jure.

Bokus

Adlibris

 • Adlibris webbutik, se lathund hur du beställer från Adlibris
 • Om du redan har ett konto hos Adlibris får du per automatik de nya avtalsvillkoren.
 • Nya beställare skriver ”Kammarkollegiets avtal” i rutan ”Ange avtalsnamn”.
 • Vid beställning av juridisk litteratur skriv ”Kammarkollegiet juridisk litteratur” i rutan ”Ange avtalsnamn” (det är en annan rabatt än övriga avtal).

F. Delbanco

Jure

 • Jures webbutik
 • Bocka i rutan ”Avrop enligt statligt ramavtal 96-9-2016:004” i kassan.

e-böcker och andra elektroniska media kan du inte köpa via de statliga ramavtalen. Fråga biblioteket (e-post) för mer information.

För köp av böcker utgivna i östra Europa kontakta Slavic (e-post).

Frågor

Frågor om avtalen besvaras av Gunilla Petersson, upphandlare (e-post).

Frågor om förvärv av böcker besvaras av Halina Hohenthal, bibliotekarie (e-post).

Avtalsinformation

Kammarkollegiets avtal gäller t.o.m. 2019-02-28 med möjlighet till två förlängningar om ett år vardera. Nedan finns kort information om avtalen. Fullständiga avtalsvillkor finns på Avropa.

Leveransvillkor

Leverans sker utan kostnad. Följande leveranstider gäller för ordinarie sortimentet i leverantörens litteraturdatabas:

 • 3 arbetsdagar från lagd beställning (svensk och svensk juridisk litteratur).
 • 6 arbetsdagar från lagd beställning (utländsk och utländsk juridisk litteratur).
 • 2 extra arbetsdagar om plastning beställts.

Priser

 • Adlibris, Bokus och F. Delbanco visar gällande priser i webbutiken efter inloggning.
 • Jure kan f.n. ej visa rabatterade priser i varukorgen, men de tillämpas vid fakturering.
 • Litteratur utgiven i Sverige har ett procentuellt påslag på förlagspriset.
 • Litteratur utgiven utomlands har en rabatt på listpriset.
 • Plastning av böcker kostar 13 kr hos Bokus, 15 kr hos Adlibris och 23 kr hos F. Delbanco. Tjänsten finns inte hos Jure.

Kontaktuppgifter för kundtjänstärenden

Bokus

 • e-post, order@bokus.com
 • telefon, 010-741 98 20                

Adlibris

 • e-post, info@adlibris.com (kundtjänst: storkund@adlibris.com)                  
 • telefon, 08-428 459 05

F. Delbanco

 • e-post, book-purchase@delbanco.de
 • telefon, +49 4131 2428 0

Jure

 • e-post, order@jure.se
 • telefon, 08-662 00 80

Orderbekräftelse för beställning som

 • inte gjorts via Wisum skickas inom en timme från lagd beställning. Restnoterade böcker och deras leveranstid framgår av orderbekräftelsen eller meddelas inom två arbetsdagar. Om en bok inte kan levereras anges också.
 • gjorts via Wisum skickas enligt ovan men du får även en orderbekräftelse från Wisum.

Avbeställning

 • avbeställning som inte gjorts via Wisum kan kostnadsfritt göras via webbutik, telefon eller e-post fram till dess att beställningen skickats.
 • avbeställning som gjorts via Wisum sker enligt ovan men du behöver även kontakta inkop@uu.se för att få ordern makulerad i Wisum.

Returer

 • Ej utrustade böcker kan returneras inom 30 dagar från mottagen leverans. Kontakta leverantören innan du returnerar en bok.
 • Är boken beställd via Visum, kontakta även inkop@uu.se för att få ordern makulerad i Wisum.

Reklamation och felleverans

 • Kontakta leverantören snarast men senast inom 60 dagar från mottagen leverans om leveransen avviker från beställningen, t.ex. om fel bok levererats eller om boken är skadad.