PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Aktuella aktiviteter och nyheter

"Öppet hus"

Enheten för upphandling och inköp kommer att ha ”Öppet hus” på olika campus med början på BMC den 22 september 2017 mellan kl. 9 och 12 i B7 111a (intill receptionen) och senare under hösten, den 6 december, på Ångström mellan samma tidpunkter i sal 80109.

Där presenterar vi vilka vi är som arbetar på enheten samt berättar om vår verksamhet. Ni får också tillfälle att ställa frågor om upphandling och inköp.

Två upphandlare, en inköpare m.fl. kommer att finnas på plats för att svara på frågor om

• inköp enligt ramavtal

• direktupphandlingar, bl.a. direktupphandlingsrutinen ELAD

• inköp via universitetets e-handelslösning, Produktwebben

men även om

• upphandlingsuppdrag, t.ex. labutrustning

• uppföljning av inköp

 

 

Utbildning för inköpsansvariga i upphandling och inköp

Enligt universitetets riktlinjer för upphandling ska institutionerna/motsvarande utse inköpsansvariga för den egna organisationen med uppgift att utföra de uppgifter som institutionen har vid upphandling och inköp. Detta innefattar att utsedd ansvarig ska genomgå för uppgiften adekvat utbildning.

 

Under 2017 kommer enheten för upphandling och inköp ge utbildning i upphandling och inköp vid tre tillfällen, se nedan. Utbildningen är främst avsedd för inköpsansvariga på institutioner/motsvarande, men i mån av plats är även andra intresserade välkomna. Boka in tiden i almanackan redan nu.

 

 

2017-11-09 08.30 – 12.00      Anmälan

2017-11-13 13.00 – 16.30      Anmälan

 

 

Eventuella frågor besvaras av Bitte Öström, Bitte.Ostrom@uadm.uu.se.