PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Aktuella aktiviteter och nyheter

Utbildning för inköpsansvariga i upphandling och inköp

Enligt universitetets riktlinjer för upphandling ska institutionerna/motsvarande utse inköpsansvariga för den egna organisationen med uppgift att utföra de uppgifter som institutionen har vid upphandling och inköp. Detta innefattar att utsedd ansvarig ska genomgå för uppgiften adekvat utbildning.

 

Under 2017 kommer enheten för upphandling och inköp ge utbildning i upphandling och inköp vid tre tillfällen, se nedan. Utbildningen är främst avsedd för inköpsansvariga på institutioner/motsvarande, men i mån av plats är även andra intresserade välkomna. Boka in tiden i almanackan redan nu.

 

2017-04-03 13.00 – 16.30      Anmälan

2017-11-09 08.30 – 12.00      Anmälan

2017-11-13 13.00 – 16.30      Anmälan

 

 

Eventuella frågor besvaras av Bitte Öström, Bitte.Ostrom@uadm.uu.se.

 

Två enkäter att besvara

Enheten för upphandling och inköp bedriver kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete. Institutionernas/motsvarandes och enskilda medarbetares synpunkter är ett viktigt underlag i detta arbete. Enheten följer upp universitetets upphandlings- och inköpsstöd, men även universitetets samarbete med olika leverantörer genom enkäter.

Enheten kommer att genomföra två enkätundersökningar i början av 2017, dels en enkät för att följa upp universitetets upphandlings- och inköpsstöd och dels en enkät för att följa upp informationen om och kvaliteten på resebyråtjänster som ett led i vårt samarbete med vår resebyråtjänstleverantör

  1. Enkät om upphandlings- och inköpsstöd
    Enheten för upphandling och inköp kommer under perioden 2017-01-01---03-31 att genomföra en enkätundersökning för att följa upp universitetets upphandlings- och inköpsstöd. Instruktioner om hur du fyller i enkäten finns i enkäten. Öppna enkäten.
    För mer information kontakta: Anders Lagerstrand.
  2. Enkät om resebyråtjänster
    Enheten för upphandling och inköp kommer under perioden 2017-01-01—02-28 att genomföra en enkätundersökning för att följa upp informationen om och kvaliteten på resebyråtjänster som ett led i vårt samarbete med vår resebyråtjänstleverantör Lingmerths Resebyrå AB. Instruktioner om hur du fyller i enkäten finns i enkäten. Öppna enkäten.
    För mer information kontakta ansvarig upphandlare: Marie Edberg.

 

Taxiresor

Universitetsdirektören har idag gett enheten för upphandling och inköp i uppdrag att upphandla taxiresor lokalt/regionalt.

Upphandlingen planeras vara färdig under våren/sommaren 2017.