Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Upphandling vid Uppsala universitet

Alla inköp av varor/tjänster till statliga myndigheter regleras av Lagen om Offentlig Upphandling, SFS 2016:1145.

Följ nedan angivna rangordning vid inköp.

1. Universitetets ramavtal
     - i första hand universitetets e-handelssystem produktwebben 
(innehåller i dagsläget endast varor) Observera att inom vissa varugrupper visar våra leverantörer endast ett begränsat sortiment. Om du saknar en vara, kontakta enheten för upphandling och inköp, så tar vi kontakt med aktuell leverantör. I många fall har leverantören efterfrågad vara, om inte, kan de ofta erbjuda en motsvarande vara. Kontakta inkop@uu.se vid frågor.
     - i andra hand universitetets ramavtal.

2. Statliga ramavtal.

3. Direktupphandling, information och stöddokument.

4. Om värdet överstiger 534 890 kr måste du vända dig till upphandlingen för att ge oss ett upphandlingsuppdrag.


Kontrollera alltid (oavsett värdet på det du ska köpa) om det finns ett ramavtal för de varor/tjänster som ska köpas. Använd i första hand universitetets egna ramavtal och i andra hand de ramavtal som upphandlats för statliga myndigheter.

Om ramavtal saknas ska en upphandling göras. Vid belopp under 534 890 kronor, följ instruktionen för direktupphandling. Vid belopp över 534 890 kronor, ge oss ett upphandlingsuppdrag. Observera att finansieringen måste vara ordnad innan en upphandlingen startar, för mer information se upphandlingsuppdrag

Kontaktinformation

Frågor om produktwebben:
inkop@uu.se eller tel. 018-471 77 88 (mån-fre kl. 09:00–11:00 samt 13:00-15:00).

Frågor om upphandling:
upphandling@uu.se tel. 018-471 79 22