PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Service till studenter

Studentportalen

Alla studenter och doktorander med ett studenkonto har tillgång till Studentportalen och kan (under fliken "Mina studier") där se uppgifter om sina studier från Uppdok. I Studentportalen finns också möjlighet att ta ut intyg över resultat och registreringar.

Ändring av studentens telefonnummer och tidsbegränsade adress i Uppdok kan göras under fliken "Min profil".

På många kurser på grundnivå och avancerad nivå kan studenten även registrera sig och anmäla sig till tentamen i Studentportalen.

E-post om registreringar och studieresultat

Varje vardag görs ett e-postutskick till studenter som fått en ny registrering eller något kurs- eller provresultat inrapporterat under dygnet. Förutsättningen är att studenten har ett studentkonto.

Studieintyg

Intyg över resultat och registreringar i pdf-form kan beställas i Studentportalen. Det går även att få nationella intyg, som innehåller studentens resultat från alla lärosäten som använder Ladok. Intygens äkthet verifieras med hjälp av en kontrollkod på www.uu.se/intyg.

Studenter som behöver ett underskrivet intyg över avklarade kurser och prov eller över registreringar vid Uppsala universitet kan vända sig till sin institution eller till Studentservice.

Intygen kan fås på svenska eller engelska.

CSN

Uppgifter om registreringar och resultat förs över från Uppdok till CSN:s register varje dygn. Normalt behöver därför inte institutionen skriva någon studieförsäkran för en student. Ett undantag är studenter som gör sina examensarbeten under sommaren. För dessa kräver CSN ett intyg från handledaren.