PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Rapportering av uppgifter i registret

Inrapportering av uppgifter i studieregistret sker normalt där beslut om uppgifterna fattas. Vem som har rätt att rapportera uppgifter i UPPDOK beslutas av prefekten (motsv.).

Inrapportering av de flesta uppgifter ska ske snarast. Sista dag för den rapportering som utgör underlag för årsredovisningen 2017 är enligt rektors beslut den 8 januari 2018. För delårsrapporten gäller att vårterminens uppgifter ska vara inrapporterade senast den 7 juli 2017.

I den här listan finns vanliga uppgifter i registret och vem som rapporterar dem.

Adresser till studenter
Aktuella folkbokföringsadresser hämtas varje vecka från Skatteverkets folkbokföringsregister. Studenten kan anmäla eventuell tidsbegränsad adress i Studentportalen, hos Studentservice eller på institutionen.
Aktivitet och försörjning
Ämnesansvarig institution
Antagning till utbildning på forskarnivå
Områdeskansli eller UPPDOK-enheten
Antagning till kurs
Uppgifter hämtas från NyA. Övriga antagningar läggs in av antagningsenheten eller kursansvarig institution.
Antagning till program
Uppgifter hämtas från NyA. Antagning till senare del läggs in av programansvarig institution.
Avbrott på kurs
Kursansvarig institution
Avbrott på program
Programansvarig institution eller områdeskansli
Behörighet, grundläggande
Antagningsenheten
Etablering
Uppgifter hämtas från NyA. Övriga etableringar läggs in av antagningsenheten, internationella kansliet (inresande utbytesstudenter), områdeskansli eller UPPDOK-enheten (utbildning på forskarnivå) samt avdelningen för uppdragsutbildning (uppdragsutbildning).
Examen
Examensenheten
Godkänd avhandling
Ämnesansvarig institution
Individuell studieplan
Ämnesanvarig institution lägger in uppgift om beslut.
Namn och personnummer
Uppgifterna läggs in vid etablering. Ändring av namn eller personnummer (personnummerbyte) görs av UPPDOK-enheten. För detta krävs att studenten meddelar institution eller studentservice de nya uppgifterna och samtidigt styrker sin identitet med godkänd ID-handling.
Registrering på kurs
Kursansvarig institution
Resultat på kurs/prov
Kurs/provansvarig institution
Studieuppehåll
Programansvarig institution
Tillgodoräknande i examen
Examensenheten, fakultetsnämnd, vissa institutioner, beroende på typ av examen och utbildning
Tillgodoräknande i kurs
Kurs/provansvarig institution
Tillgodoräknande i ämne på forskarnivå
Ämnesansvarig institution
Utbytesstudier
Internationella kansliet, antagningsenheten eller programansvarig institution