PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Studiedokumentation

Varje lärosäte ska enligt förordningen (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor föra ett studieregister och där ange uppgifterna individuellt för varje student.

Ändamålet med studieregistret är att säkra att uppgifter om sökande till utbildning, genomgångna studier, betyg över utbildningar och examina bevaras. Härutöver ska uppgifterna bland annat kunna läggas till grund för uppföljning och utvärdering, för antagning av studenter, för beslut om anmälningsavgift och studieavgift, för avstängning av studieavgiftsskyldiga studenter och för administration inom lärosätet.

Uppdok

Uppdok är Uppsala universitets studieregister.