PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Studieadministrativt forum

Studieadministrativt forum anordnas gemensamt av Avdelningen för gemensam service och administration, IT-avdelningen och
Studentavdelningen.

Varför ett forum och för vem?
Stöd och service till kärnverksamheten och studenten är en oerhört viktig del av det arbete som utförs vid Uppsala universitet. Studieadministration utgör en stor del av detta och utförs på en mängd olika sätt vid Uppsala universitets nära 60 institutioner. För att kunna ta del av varandras erfarenheter inom detta område startade vi i mars 2017 ett forum för er som arbetar med studie-/kursadministration vid institutioner och fakulteter vid Uppsala universitet.
 
När träffas Studieadministrativt forum?
Studieadministrativt forum har en träff per termin där agendan fylls med det som är aktuellt för er i det studieadministrativa arbetet. Höstens träff hålls torsdagen den 19 oktober kl. 13:00 – 16:00 i den laborativa lärosalen (10:203) i Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, plan 2. Ta hissen/trapporna till höger om receptionen.

Agenda:

  • 13.00-13.30 Välkommen och på gång inom det studieadministrativa området. Karin Apelgren, avdelningschef vid Studentavdelningen.
  • 13.30-14.30 Hur är det att jobba i nya Ladok som studieadministratör? Malin Holmqvist Forsberg och Anders Eskilsson, studieadministratörer vid Malmö högskola, berättar.
  • 14.30-14.50: Fika
  • 14.50-15:20: Reflektion och diskussion i mindre grupper
  • 15.20-16: Sammanfattande diskussion, och en del nyheter i Studentportalen.

Anmäl dig!

Då det finns begränsat med platser är det först till kvarn som gäller. Anmäl dig via denna länk senast den 28 september.


Studieadministrativt forums första träff den 6 mars 2017
Första träffen fokuserade på vikten av den studieadministrativa rollen. Vi diskuterade bl.a. behovet av god utbildning och support i de studieadministrativa IT-systemen.

Presentationerna från Studieadministrativt forums första träff den 6 mars 2017.

Kontakta oss!
Vid frågor eller tips på ämnen att diskutera på Studieadministrativt forum, kontakta oss gärna på: studieadministrativtforum@uadm.uu.se