PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

VFU-portalen

VFU-portalen är ett system som underlättar administrationen kring placering av studenter som ska ut på verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

I VFU-portalen är det bl.a. möjligt att se vilka studenter som begärt VFU, ta ut rapporter, arbeta med arbetsplatser och LLU-tillgänglighet samt placera studenter.

VFU-portalen står i kontakt med Uppsala universitets Studentportal. I Studentportalen kan studenter ansöka om VFU och få information om sina tilldelade VFU-placeringar. Här kan också lärare se var studenterna har VFU-placerats samt göra anteckningar om genomförda besök.

Systemet har utvecklats i nära samarbete mellan lärarutbildningsprogrammen, Uppsala Learning Lab, IT-avdelningen samt berörda kommuner.

Manualer och support

Support: 018-471 24 24