PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Hjälp och support

Uppdok-support

Uppdok-enheten ger råd i studiedokumentationsfrågor och stöd till användarna av Uppdok. Du kan också vända dig till oss om du har frågor om kataloguppgifter i Uppdok. Uppdok-enheten lägger bland annat in uppgifter om program, prov, examinatorer, handledare och utländska lärosäten.

Läs mer om UPPDOK-enheten

uppdok@uadm.uu.se

018-471 19 20

Nya tider för supporten

Telefonsupport för alla frågor rörande nuvarande Uppdok, och Selma, varje vardag mellan 10-11.30. Tiden gäller från och med måndag den 15 januari.

Öppen verkstad en gång i månaden

Supporten för Uppdok och Selma kommer att vara på öppen verkstad i den laborativa lärosalen en gång i månaden under terminerna för att ge handledning och svara på frågor.

  • 10 januari: Freddie Forsman från antagningsenheten pratar om reserv och återbud
  • 7 februari – Framsteg och tentaanmälan
  • 14 mars – Kursvärdering i Studentportalen
  • 11 april – Slutrapportering hel kurs
  • 23 maj – Inför kursregistrering

Kom igång med Uppdok

Sekretess i Uppdok
Studenter som omfattas av sekretesskydd markeras i Uppdok med "SKYDDAD PERSONUPPGIFT" i fältet för folkbokföringsadress. Var vaksam så att du inte lämnar ut information om en sådan student.

Byt lösenord
För att byta lösenord trycker du Ctrl+Alt+End. (På Mac använder du Control+Option/Alt+fn-högerpil.) Välj "Change password" och ange sedan ditt gamla lösenord och det nya. När du är klar klickar du på ikonen med pilen.

Lösenordet ska innehålla minst 10 tecken. Blanda bokstäver, siffror och andra tecken. Både gemener och versaler går bra. Använd inte bokstäverna Å, Ä och Ö och använd inte det numeriska tangentbordet vid inmatning av siffror.

Lösenordet är giltigt i 360 dagar. Därefter kommer du uppmanas att byta till ett nytt lösenord.

På Mac fungerar inte tvingande lösenordsbyte. Om du uppmanas byta lösenord kan du låna en PC med Uppdok och byta ditt lösenord där. Därefter kan du använda det nya lösenordet på din Mac.

Lösenordsbyte

Ändra dina personliga uppgifter
Du kan ange svensk och engelsk titel som sedan används när du skriver ut intyg. Under "Inställningar" i menyraden väljer du "Egna användaruppgifter", skriver in uppgifterna och sparar. Om du byter namn ska du kontakta Uppdok-enheten.

Välj skrivare
Klicka på den blå ikonen högst upp till vänster i fönstret intill texten UPPDOK. Välj "Printer...". Välj den skrivare som du vill använda som standard och klicka på OK. Vid utskriftsproblem kan du behöva upprepa valet av standardskrivare. (Se även nedan under Utskriftsproblem.)

Ställ in standardkatalog
Om du ofta sparar filer från Uppdok kan det underlätta att ställa in en standardkatalog som filerna ska sparas i. Detta gör du under "Egna användaruppgifter" som du hittar under "Inställningar" i menyraden. Klicka på pilen till höger om inmatningsfältet och leta dig fram till den mapp du vill spara i. När du är klar ska du kontrollera att adressen i inmatningsfältet börjar med "\\tsclient\".

Gör inställningar för intyg och utskrifter
Lämpliga inställningar för intyg och utskrifter av listor och etiketter hittar du här:

Inställningar för intyg och utskrifter

Utskriftsproblem

Om det strular med utskrifter från Uppdok finns instruktioner för vad du själv kan göra här:

Utskriftsproblem

Tips och tricks

Snabbguide
I snabbguiden hittar du bland annat tips om navigering och snabbkommandon.

Uppdok - en snabbguide

Hjälp i Uppdok
Behöver du hjälp med en funktion i Uppdok kan du utnyttja de hjälpfunktioner som finns i systemet. För varje funktion och delfunktion finns det en beskrivning och hjälptext som du når genom att välja Funktionshjälp under Hjälp-menyn i Uppdok.

För att få hjälp med det fält som markören befinner sig i använder du tangenten F1.

I sökbara fält kan man ersätta ett eller flera tecken med söktecknet, som i Uppdok är funktionstangenten F3. Sätter du ett söktecken (tryck F3) både före och efter ett sökmönster tas alla alternativ fram som innehåller de tecken du angivit.

Observera att på Mac behöver du göra en inställning för att kunna använda funktionstangenterna (F1, F3 osv.) i Uppdok:
1. Under Systeminställningar, välj "Tangentbord".
2. Här finns en ruta som går att klicka i med texten "Använd F1, F2, osv. som vanliga funktionstangenter". Markera denna ruta. Nu kan du använda funktionstangenterna till hjälp när du arbetar i Uppdok.

Hjälp med koder får du genom att använda dig av sökfunktionen i Uppdok. Sökning kan göras i alla fält som kräver en kod eller ett personnummer. Klicka på knappen med två pilar till höger om sökfältet.

Exportera filer till Word och Excel
En beskrivning av hur du exporterar data från Uppdok till Word- och Excel-dokument finns här:

Export av filer till Word och Excel

Avisering om avbrott/återbud
Med anledning av att hanteringen av reservantagning flyttades från Uppdok till NyA-webben under våren 2016 så har en funktion tillkommit i Uppdok som heter KA02 E-post för avbrott/återbud. Instruktioner för hur du använder KA02 finner du här: E-post för avbrott/återbud.

Teknisk support

IT-avdelningen ansvarar för driften av Uppdok. I det ingår bland annat installation av nya versioner av Uppdok och viss systemutveckling.

IT-avdelningen har också hand om frågor som gäller programvara för Uppdok och hjälper intendenturerna och IT-ansvariga vid instiutionerna med frågor om installation och utrustning.

Hjälp med Uppdok-installationen: servicedesk@its.uu.se

Kontaktperson på IT-avdelningen vid frågor om utrustning: Ann-Marie Wiberg

Hämta klientprogramvara för Uppdok (Ladok)
(Lösenord krävs. Kontakta intendenturen, IT-ansvarig på institutionen eller Uppdok-enheten vid frågor.) 

Studentsupport

Studenter kan kontrollera sina uppgifter i Uppdok via Studentportalen. Om man som student har frågor om uppgifterna som visas där ska man i första hand vända sig till den kursansvariga institutionen.

För att logga in i Studentportalen krävs ett studentkonto. Uppdok-enheten har inte hand om lösenord eller tekniska problem med studentkonton.

Information om studentkonton