PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Boka tentamensplatser

Välkommen till tentamensamordningen

Tentamensplats bokas via universitetets tentamensservice.

OBS!
Information tentamen Fyrishov 11-12 januari 2018
Information regarding exams at Fyrishov January 11-12th 2018

För mer information och support kontakta tentamensamordning@uadm.uu.se
Länk till sidan för regelverk
Regler för genomförande av skriftliga prov (UFV 2015/185)

Deadline för tentamensbokningar

Augusti 2017 --------- 28 februari
Höstterminen 2017 --- 25 april
Vårterminen 2018 ---- 25 oktober

Tentamenscenter för studenter med särskilda behov, Klostergatan 3

 

En lokal har iordningställts på Gamla torget, Klostergatan 3 för detta syfte. Där finns 13 enskilda rum samt 2 mindre skrivsalar med plats för totalt 38 skrivande.  I de enskilda rummen finns utrymme för assistent samt vilfåtölj eller divan. I centret finns också tillgång till tentamensdatorer med talsyntes, Tortalk, och stavningsprogram, StavaRex och SpellRight. Dessutom hörlurar, olika typer av tangentbord, extra skrivbordslampor mm.

Studenter som bereds plats i tentamenscentret ska ha inhämtat intyg från studentavdelningens samordnare.

Intyg utfärdade t o m Vt-16 gäller den tid som intyget anger. Intyg fr.o.m. Ht-16 gäller ett läsår i taget för programstudenter, alternativt för specifik kursperiod, vanligtvis en termin. Intyget anger en rekommendation, examinator, eller annan i delegation, beslutar om stöd.

Vi har förstått att en del studenter gärna vill bekanta sig med den nya miljön i tentamenscentret i god tid före sitt tentamenstillfälle. Självklart hjälper vi gärna till att organisera detta. Kontakta tentamenssamordningen.

Nedan finns länkar till ytterligare information om tentamenscentret samt information till studenter.

Observera att bokning av plats vid tentamenscentret sker på sedvanligt sätt. Det är absolut nödvändigt att bokningen görs senast 10 dagar innan tentamenstillfället.

OBS! Tillfällig ändring av ingång till tentamenscentret, Klostergatan.

Med anledning av ett byggnadsarbete vid entrén till tentamenscentret vid Klostergatan 3, kommer entrén/ingången till tentamencentret för studenter med särskilda behov att ske via entrén vid Östra Ågatan 19. Inomhusnavigeringssystemet är omredigerat till den nya entrén. Skyltning för den nya entrén är uppsatt och finns både på engelska och svenska. Hiss för rullstol finns.  

Entrén vid klostergatan 3 kommer att vara avstängd i 18 månader från och med 2 maj 2017.

Informationslänkar:

Information till institution

Information till studenter

Inomhusnavigeringssystemet

Information till inomhusnavigeringssystemet