PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Nya Ladok - smidigare system, enhetliga rutiner

Under 2018 byts Uppdok ut mot nya Ladok. Nya Ladok är ett webbaserat system som fokuserar på självservice vilket kommer att förändra hur vi arbetar med studieadministration vid Uppsala universitet. Systemet öppnar upp för nya användare som studenter och rättande lärare och examinatorer. Införandet påverkar alltså arbetet inte bara för för kursadministratörer utan också för lärare, studierektorer, programansvariga, studievägledare och alla våra studenter och doktorander. 

En enhetlig studieadministration

Nya Ladok kommer att påverka andra närliggande system och vi samarbetar därför med Studentportalen, Selma och den nya lärplattformen för att försöka få till en så bra fungerande helhet mellan systemen som möjligt. En enhetlig studieadministration var också det som efterfrågades när lärare, kursadministratörer programansvariga och studenter tog gemensamma önskemål.
Målbilden för Uppsala universitets studieadministration är tydlig:

  • Tydliga och samordnade rutiner gentemot studenterna.
  • En digital studieadministration.
  • Ett elektroniskt ärendeflöde som hänger ihop.

Vem gör vad

Vi vet att nya Ladok kommer att förändra hur vi arbetar med studieadministration. Övergången till nya Ladok underlättas därför betydligt om vi redan innan har kommit överens om vem som gör vad och här är det upp till varje institution att utveckla sina egna lokala arbetsprocesser.

Målbilden, checklista och lathundar

Använd gärna målbilden för Uppsala universitets framtida studieadministration som utgångspunkt i ert lokala arbet emed att ta fram rutiner. Det finns också en checklista med tips på förberedelser och flera studieadministrativa lathundar som har tagits fram av institutioner som redan har börjar att förbereda sig: 

Boka oss!

Har ni frågor eller vill ni att vi kommer till er institution och berättar mer? Kontakta oss!FÖLJ INFÖRANDET AV NYA LADOK PÅ BLOGGEN
Bli medlem i Nya Ladoks blogg och läs vad andra gör och tycker och se vad som händer i projektet. Om du vill få ett mejl när vi lägger ut uppdateringar så rekommenderar vi att du prenumererar på bloggen. 

 

 

AI Show News from Groups

Aktuellt