PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Nya Ladok - ett nytt studieadministrativt system

Nya Ladok införs i oktober 2018

Ladok är ett nationellt system för studieadministration. I oktober 2018 går Uppsala universitet över till ett nytt system av Ladok. Nya Ladok är webbaserat och fokuserar på självservice. Målet är att ge en bättre service till studenter och doktorander och skapa en mer rättssäker studieadministration.

Förändrade arbetssätt - lokala förberedelser

Ett omfattande stöd kommer att erbjudas verksamheten före, under och efter införandet av nya Ladok. Om det dessutom finns rutiner för vem som gör vad så går övergången till nya Ladok betydligt smidigare. Införandeprojektet och forskare från IT-institutionen har tagit fram två dokument som kan underlätta det lokala införandet.

REKOMMENDATIONER 
Rekommendationer för institutionernas, fakulteternas och avdelningarnas lokala införande. 
PRAKTISKA TIPS FÖR SMIDIGARE RUTINER
Genomgång av studieadministrativa rutiner och processer.

Nyheter i bloggen

Blir du blir medlem i nya Ladoks blogg så får du löpande nyheter om vad som händer.

Notera!
Om du vill du få uppdateringar via e-post kan du prenumerera på bloggen.

 

 

AI Show News from Groups

Aktuellt