PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

NyA - nationellt antagningssystem

NyA är ett nationellt antagningssystem som används för antagning till program och kurser. Systemet används av samtliga universitet och högskolor i Sverige för handläggning av ansökningar men även som informationskälla för institutionspersonal.

Läs mer: Om NyA