PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kursregistrering i Studentportalen

Underlätta för studenterna

För studenterna är det enklast om kursregistreringen görs i Studentportalen. Där kan studenter samtidigt ansöka om studentkonto som automatiskt aktiveras när studenten webbregistrerar sig.

Institutionerna kan använda funktionen Kursregistrering även om registreringen inte sker via webben utan på annat sätt som via upprop. Information om tid och plats för uppropet samt övrig information inför kursstart läggs in i Studentportalen.

1. Studenterna hänvisas till Studentportalen via antagningsbeskedet

Via ett gemensamt meddelande på antagningsbeskeden kommer alla studenter att hänvisas till Studentportalen för vidare information om registrering och kursstart.

Reserver och efterantagna
Studenter som står som reserver till kursen eller är efterantagna kan inte registrera sig via Studentportalen. De kan dock komma åt informationen som lagts in i Studentportalen via de publika sidorna i portalen. Det är viktigt att institutionen informerar dessa studenter om hur de ska registrera sig och att de kan söka studentkonto.

2. Aktivera kursregistrering i Studentportalen

Lägg till funktionen Kursregistrering för de aktuella kurstillfällena. Det går att lägga till flera kursregistreringar samtidigt för att spara tid (de kan därefter redigeras separat).

Det går att lägga till registreringsfunktionen långt innan registreringsperioden börjar. Observera att studenterna kan se sina antagningar i Studentportalen först efter att universitetet fått över antagningsuppgifterna från UHR.

Informera kortfattat och hänvisa till er egen hemsida för vidare information vid behov. Ni kan också lägga in engelska versioner av meddelandetexter.

Läs ett exempel på meddelande från en institution.

Läs mer om att arbeta med kursregistreringar i Studentportalen.

3. Definitiv inläggning av registreringar

Registreringar som studenterna gör via Studentportalen visas i Uppdoks registreringsfunktion RG02 och institutionen får här färdiga registreringsunderlag (markera "Visa alla listor" under menyn Funktion i RG02).

I Uppdok sker den definitiva inläggningen av registreringar av institutionen. Det är bra om detta görs fortlöpande eftersom studenterna först då ser funktioner riktade till registrerade studenter på sina kurs- och programsidor.

Kontakta oss om du har frågor

Vid frågor som gäller funktioner i Studentportalen:
E-post: support-elarande@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 44 00 


Vid frågor som gäller registreringar i Uppdok kontakta:
E-post: uppdok@uadm.uu.se,
Telefon: 018- 471 19 20