PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Distansstuderande utan svenskt personnummer

För distansstuderande utan svenskt personnummer och svensk folkbokföringsadress som vill skaffa sig ett studentkonto vid Uppsala universitet gäller följande process:

Distansstudent skickar in id-handling via e-post
Efter antagningsomgång två skickar studenten en digital kopia (tydligt foto eller skanning) på i Sverige giltig identiteshandling och hushållsräkning, inklusive ev. översättning, via e-post till IT Servicedesk, servicedeskdesk@uu.se.

En i Sverige giltig identitetshandling för personer utan svenskt personnummer är pass, nationellt identitetskort inom EU/EES samt körkort inom EU/EES (utfärdat 2013 eller senare).

En hushållsräkning kan vara en hyresavi, elräkning, vattenräkning, gasräkning, TV-licens, telefonräkning etc.

IT Servicedesk granskar handlingarna
IT Servicedesk granskar handlingarna och bedömer om de är äkta (så gått det går med avseende på att det är en digital kopia).

Engångskod skickas till studenten med brev
Efter bedömningen skapar IT Servicedesk en engångskod som skickas med brev till studentens adress som finns i Uppdok. Brevet innehåller också instruktioner om hur de ska gå till väga för att aktivera sitt konto.

Bekräftelse skickas till studenten via e-post
IT Servicedesk besvarar e-postmeddelandet som studenten skickade in och bekräftar att en engångskod är skapad och skickad.

Studenten aktiverar sitt konto
Studenten loggar in med sin engångskod via www.uu.se/konto och aktiverar sitt studentkonto. Därefter kan studenten logga in i Studentportalen och registrera sig.

Observera att denna modell endast får användas av personer utan svenskt personnummer och svensk folkbokföringsadress. Detta gäller alltså inte för de som finns på plats i Uppsala och i Visby.