PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Service till studenter

Studentservice

Uppsala universitet har en central Studentservice. Här kan studenter få hjälp med registerutdrag och få svar svar på frågor som till exempel antagning, registrering och examen.

Vid Studentservice finns studievägledare, karriärvägledare och samordnare för studenter med funktionsnedsättning. 

Studentservice kontaktinformation med öppettider.

Studie- och karriärvägledning

Studie- och karriärvägledarna ger personlig vägledning och information i studie- och yrkesvalsfrågor. Till dem kan man vända sig med konkreta frågor om t ex behörighet till olika utbildningar, men också för att mer förutsättningslöst diskutera sin studiesituation eller sina framtida studie- och yrkesplaner i ett vidare perspektiv.

Studie- och karriärvägledningens kontaktinformation med öppettider.

UU Karriär

UU Karriär riktar sig till studenter, doktorander och nyutexaminerade som är på väg ut i arbetslivet. Vi erbjuder vägledningssamtal, CV-handledning och olika karriäraktiviteter, bl. a. Karriärtisdagar och work-shopserien "Se din potential".

Karriärportalen UU CareerGate ger studenterna tillgång till en skräddarsydd jobbdatabas för studenter. Här finns företagskontakter, mallar för hur man skriver ett CV och tips på karriärevenemang. 

Studie- och karriärvägledarna fungerar dessutom som en stödresurs mot institutionerna. De kan fungera som bollplank vid karriäraktiviteter, eller hålla karriärworkshops på svenska eller engelska.

Kontakt:
Madelene Rönnberg, studie- och karriärvägledare: 018-471 1921
Charlotte Nordgren, studie- och karriärvägledare: 018-471 1873.

Gemensam e-post: karriar@uu.se
Webbplats: www.uu.se/student/karriar/