PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Riktlinjer för skriftliga prov

Riktlinjer avser skriftliga prov för studenter som är registrerade vid Uppsala universitet. Prov avser i dessa riktlinjer förutom skriftlig tentamen inom kurs även prov inom del av kurs (så kallad dugga eller motsvarande), dock ej behörighetsprov eller diagnostiska prov.

Riktlinjerna anger ansvar och skyldigheter för institutioner, byggnadsavdelningens tentamenssamordning, tentamensvakter och studenter beträffande genomförande av skriftliga prov samt hantering av provuppgifter och svar. Institutioner ska informera all personal som arbetar med skriftliga prov om riktlinjerna för genomförande av skriftliga prov.

Mer om Regler för genomförande av skriftliga prov