PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Omregistreringar

Omregistrering sker i mån av plats. Om det inte finns platser till alla kan regler införas som gäller vilka som ska omregistreras först, till exempel personer som inte omregistrerats tidigare.

Omregistrering ger rätt att närvara på undervisningen men en student måste inte vara omregistrerad för att få tentera.

I vissa fall kan en person som har studieuppehåll omregistreras. Det finns inga formella hinder för det, utan en individuell bedömning får göras från fall till fall.