PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Fusk och plagiering

Det är en kvalitets- och en rättssäkerhetsfråga att Uppsala universitet har tydliga rutiner, både för att förebygga fusk bland studenter och för att hantera de misstankar om fusk som uppkommer. Avsikten med en universitetsgemensam rutin är att alla studenter ska få, så långt som möjligt, samma information om gällande regler och behandlas lika oavsett vid vilken institution eller fakultet de studerar. 

Läs mer om plagiatkontroll.

Läs mer om vilseledande vid examination.

Kontaktperson: Cilla Häggkvist