Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Examen

Examensenheten vid Studentavdelningen har två huvuduppgifter, att handlägga ansökningar om examens- och kursbevis och att tillgodoräkna utländska och svenska utbildningar för generella examina.

Den här sidan innehåller information om enhetens verksamhet riktad till personal vid Uppsala universitet i första hand. På webbplatsen Student finns information om examensbestämmelser och tillgodoräknande som även riktar sig till studenter och allmänhet.

De flesta studenter kommer i kontakt med examensenheten först i slutet av sina studier, men det kan vara bra att redan tidigt under studietiden känna till kraven för de olika examina för att kunna planera studierna på bästa sätt. Personal vid Uppsala universitet, i synnerhet studievägledare, är viktiga vidareinformatörer vad gäller information till studenter om olika examina.

Hos examensenheten kan personal vid universitet och högskolor få:

  • information om gällande examina, hjälp med regeltolkning och råd om tillämpningar av examensregler.
    Mer information om examen.
  • hjälp med frågor som rör utländska utbildningar och hur dessa kan tillgodoräknas i en svensk examen.
    Mer information om tillgodoräknande.

Studenter och allmänhet kan få:

  • råd och information i examensfrågor. Myndigheter och allmänhet kan få avlagda examina verifierade.