PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Villkorskoder

Villkorsmeddelanden

VI

Du är villkorligt behörig till utbildningen. Du måste senast vid kursstart kunna visa upp att du uppfyller samtliga behörighetskrav för att kunna ta en erbjuden plats i anspråk.

AV

Sökande är villkorligt behörig avseende de krav på grundläggande behörighet för avancerad nivå som gäller för den aktuella utbildningen.

SV

Om du är antagen kommer du att få en räkning från universitetet eller högskolan som du är antagen till. Du måste betala räkningen för att påbörja utbildningen. Om du är reserv står du på väntelista till utbildningen.

43VIL01

Villkoret avser att en grundexamen om minst 180 hp ska kunna uppvisas vid registreringen.

43VIL03

Villkoret avser att samhällsvetenskaplig grundkurs skall vara avklarad.

43VIL04

Eventuell antagning gäller under förutsättning att tröskelvärdet för uppflyttning till nästa termin inom programmet är uppfyllt vid registreringen.

43VIL05

Villkoret avser avlagd grundexamen om minst 180 hp samt ev särskilda krav, se utbildningskatalogen.

43VIL06

Villkoret avser avlagd kandidatexamen samt ev särskilda krav, se utbildningskatalogen.

43VIL07

Villkoret avser avlagd kandidatexamen.

43VIL08

Eventuell antagning gäller under förutsättning att du själv har ordnat plats i en forskargrupp.

43VIL09

Vi har inte kunnat kontrollera din särskilda behörighet. Ev antagning gäller under förutsättning att du får din behörighet kontrollerad och godkänd av institutionen.

43VIL11

Villkoret avser att en Lärarexamen ska kunna uppvisas vid registreringen.

43VIL12

Eventuell antagning gäller under förutsättning att du har en praktikplats på en av institutionen godkänd arbetsplats.

43VIL13

Villkoret avser Socialstyrelsens legitimation som sjuksköterska.

43VIL14

Villkoret avser att B-körkort måste uppvisas.