PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Villkorskoder

AV   Sökande är villkorligt behörig avseende de krav på grundläggande behörighet för avancerad nivå som gäller för den aktuella utbildningen.
SV   Om du är antagen kommer du att få en räkning från universitetet eller högskolan som du är antagen till. Du måste betala räkningen för att påbörja utbildningen.
VI   Du är villkorligt behörig till utbildningen. Du måste senast vid kursstart kunna visa upp att du uppfyller samtliga behörighetskrav för att kunna ta en erbjuden plats i anspråk.
ÖV 43VIL01  Villkoret avser att en grundexamen om minst 180 hp ska kunna uppvisas vid registreringen.
ÖV 43VIL03  Villkoret avser att samhällsvetenskaplig grundkurs skall vara avklarad.
ÖV 43VIL04  Eventuell antagning gäller under förutsättning att tröskelvärdet för uppflyttning till nästa termin inom programmet är uppfyllt vid registreringen.
ÖV 43VIL05  Villkoret avser avlagd grundexamen om minst 180 hp samt ev särskilda krav, se utbildningskatalogen.
ÖV 43VIL06  Villkoret avser avlagd kandidatexamen samt ev särskilda krav, se utbildningskatalogen.
ÖV 43VIL07  Villkoret avser avlagd kandidatexamen.
ÖV 43VIL08  Eventuell antagning gäller under förutsättning att du själv har ordnat plats i en forskargrupp.
ÖV 43VIL09  Vi har inte kunnat kontrollera din särskilda behörighet. Ev antagning gäller under förutsättning att du får din behörighet kontrollerad och godkänd av institutionen.
ÖV 43VIL10  För antagning krävs även överenskommelse angående projektupplägg och handledning med av kursledaren godkänd handledare./n
ÖV 43VIL11  Villkoret avser att en Lärarexamen ska kunna uppvisas vid registreringen.
ÖV 43VIL12  Eventuell antagning gäller under förutsättning att du har en praktikplats på en av institutionen godkänd arbetsplats.
ÖV 43VIL13  Villkoret avser Socialstyrelsens legitimation som sjuksköterska.
ÖV 43VIL14  Villkoret avser att B-körkort måste uppvisas.
ÖV 43VIL20  Villkoret avser uppfyllande av behörighetskraven samt att Communication University of China (CUC) beviljar din ansökan.
ÖV 43VIL21  Villkoret avser att Communication University of China (CUC) beviljar din ansökan.
ÖV 43VIL22  Villkoret avser att samtliga behörighetskrav ska vara uppfyllda senast kursstart.