PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Urvalsgrupper VT 2018

AU Alternativt urval
AUBF Fhsk-betyg, alternativt urval för sökande med 4 år ale
AUBI Betyg - gymnasiet, utan kompl, för sök med 4 år ale
AUBII Betyg - gymnasiet, inkl kompl, för sök med 4 år ale
AUHP Högskoleprov, alternativt urval för sök med 4 år ale
BF Sökande med studieomdöme från folkhögskola
BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering
BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering
DA Direktantagning
DABI Direktantagning inom KPU inr Biologi
DAEKO Direktantagning inom Ekonomprogrammen
DAHK1 Direktantagning inom Kand prog kulturentreprenörskap
FG Förtursgrupp
HP Högskoleprov
HPAV Högskolepoäng, till utb på avancerad nivå
HPGR Högskolepoäng, till utb på grundnivå
KKS Visst antal poäng, meritvärden i steg
KPEM Kurs inom program - enhetligt meritvärde
LBIO Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr biologi
LBIO2 AP för urval till kompl lärarutb, inr biologi m andraämne
LEKO Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr ekonomi
LENG Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr engelska
LENG2 AP för urval till kompl lärarutb, inr engelska m andraämne
LFYS Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr fysik
LFYS2 AP för urval till kompl lärarutb, inr fysik m andraämne
LGEO Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr geografi
LGEO2 AP för urval till kompl lärarutb, inr geografi m andraämne
LHIS Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr historia
LIDR Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr idrott
LKEM Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr kemi
LKEM2 AP för urval till kompl lärarutb, inr kemi m andraämne
LMAT Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr matematik
LMAT2 AP för urval till kompl lärarutb, inr matematik m andraämne
LMOD Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr mod språk
LMOD2 AP för urval till kompl lärarutb, inr mod språk m andraämne
LPSY2 AP för urval till kompl lärarutb, inr psykologi m andraämne
LREL Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr religion
LREL2 AP för urval till kompl lärarutb, inr religionskunsk m andraämne
LSAM Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr samh kunskap
LSAM2 AP för urval till kompl lärarutb, inr samhällskunsk m andraämne
LSVA Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr svenska 2
LSVA2 AP för urval till kompl lärarutb, inr svenska 2 m andraämne
LSVE Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr svenska
LSVE2 AP för urval till kompl lärarutb, inr svenska m andraämne
LTEK Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr teknik
LTEK2 AP för urval till kompl lärarutb, inr teknik m andraämne
PBET Poäng inom Beteendevetenskapligt program
PBIK Poäng inom Kand prog - Biologi
PDIE Poäng inom Dietistprogrammen
PDSV Poäng inom DSV-programmen
PDVK Poäng inom Kand prog - Datavetenskap
PEKT1 Poäng inom Ekonomprogrammen - termin 1
PEKT2 Poäng inom Ekonomprogrammen - termin 2
PEKT3 Poäng inom Ekonomprogrammen - termin 3
PEKT5 Poäng inom Ekonomprogrammen - termin 5
PEKT6 Poäng inom Ekonomprogrammen - termin 6
PELT Poäng inom Civ ing - Elektroteknik
PENS Poäng inom Civ ing - Energisystem
PFYK Poäng inom Kand prog - Fysik
PG Platsgaranti
PGEM Poäng inom Ekonomprogram Gotland (SGEMP, SFE1K)
PGEO Poäng inom Kand prog - Geovetenskap
PHAR Poäng inom Arkeologiprogrammet (HGAIR/HGIAR/HAR1K/HAH1K)
PHBY Poäng inom Hög ing - Byggteknik
PHEL Poäng inom Hög ing - Elektroteknik
PHFA Poäng inom Föremålsantikvarieprogrammet
PHHI Poäng inom Historikerprogrammet
PHK1 Poäng inom Kand prog - Kulturentreprenörskap
PHKL Poäng inom Kand prog - Klassiska studier
PHKS Poäng inom Kand prog - Kultur- och samhällsanalys
PHLA Poäng inom Liberal Arts-programmet (HLA1K)
PHMA Poäng inom Hög ing - Maskinteknik
PHRL Poäng inom Kand prog - Retorisk o litterär kommunikation
PHSD Poäng inom Kand prog - Speldesign
PHSE Poäng inom Kand prog - Kultur, samhälle o etnografi
PHSG Poäng inom Kand prog - Speldesign och grafik
PHST Poäng inom Språkteknologiprogrammet
PINF Poäng inom Civ ing - Informationsteknologi
PKEK Poäng inom Kostvetarprogrammet
PKEM Poäng inom Kand prog - Kemi
PKET Poäng inom Civ ing - Kemiteknik
PLKF Poäng inom Kand prog - Ledarskap-kvalitet-förbättring
PLÄR Poäng inom Lärarprogrammen
PMA Poäng inom masterprogram
PMAK Poäng inom Kand prog - Matematik
PMBT Poäng inom Civ ing - Molekylär bioteknik
PMHEH Poäng inom masterprog HEH2M
PMHHU Poäng inom masterprog HHU2M
PMIV Poäng inom Civ ing - Miljö- o vattenteknik
PMRMR Poäng inom masterprog RMR2M
PMSPO Poäng inom masterprog SPO2M
PMSSA Poäng inom magisterprog SSA2N
PMSSV Poäng inom masterprog SSV2M
PMTHU Poäng inom masterprog THU2M
PMUUS Poäng inom masterprog UUS2M
PORI Poäng inom Orientalistikprogrammet
PPAP Poäng inom PA-programmen
PPOL Poäng inom PolMag-/PolKand-programmen
PSAM Poäng inom Samhällsvetarprogrammen
PSFU Poäng inom Kand prog - Fred o utveckling (SFU1K)
PSPL Poäng inom samhällsplaneringsprogrammet
PSPR Poäng inom Språkvetarprogrammet
PSTS Poäng inom Civ ing - System i teknik o samhälle
PTFM Poäng inom Civ ing - Tekn fysik m materialvet
PTFY Poäng inom Civ ing - Teknisk fysik
RR Registrerad på viss kurs
TN Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap
VG Betyg på viss/vissa kurser
YPA Yrkesverksamhet, parallell grupp A
YPB Yrkesverksamhet, parallell grupp B
ÖS Övriga behöriga sökande, enh meritvärde