PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Urvalsgrupper HT 2017

Kod Benämning
AP-F Akademiska poäng, sök med företagsekonomi som h.o.
AP-I Akademiska poäng, sök med informationssyst/systemvet som h.o.
AP-M Akademiska poäng, sök med medie- och kommunikationsvet som h.o.
AU Alternativt urval
AUBF Fhsk-betyg, alternativt urval för sökande med 4 år ale
AUBI Betyg - gymnasiet, utan kompl, för sök med 4 år ale
AUBII Betyg - gymnasiet, inkl kompl, för sök med 4 år ale
AUHP Högskoleprov, alternativt urval för sök med 4 år ale
AUÖS Övriga sökande, alternativt urval för sök med 4 år ale
BF Sökande med studieomdöme från folkhögskola
BI Sökande med gymnasiebetyg utan komplettering
BII Sökande med gymnasiebetyg med komplettering
DA Direktantagning
DAEKO Direktantagning inom Ekonomprogrammen
DAMA Direktantagning inom masterprogram
EKE1 Kandidatexamen inkl VG på 90 hp
EKE3 Kandidatexamen, ej VG på 90 hp
ERE Receptarieexamen
EVE Viss examen/motsv
FG Förtursgrupp
HP Högskoleprov
HPAV Högskolepoäng, till utb på avancerad nivå
HPGR Högskolepoäng, till utb på grundnivå
KKE Vissa kurser, enhetligt meritvärde
KKP Poäng utöver behörighetsgivande utb
KKS Visst antal poäng, meritvärden i steg
KPEM Kurs inom program - enhetligt meritvärde
LBIO Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr biologi
LDAT Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr datateknik
LEKO Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr ekonomi
LEKO2 AP för urval till kompl lärarutb, inr ekonomi m andraämne
LENG Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr engelska
LFIL2 AP för urval till kompl lärarutb, inr filosofi m andraämne
LFYS Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr fysik
LGEO Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr geografi
LHIS Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr historia
LIDR Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr idrott
LJUR Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr juridik
LJUR2 AP för urval till kompl lärarutb, inr juridik m andraämne
LKEM Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr kemi
LMAT Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr matematik
LMED Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr media
LMOD Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr mod språk
LNAT Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr naturkunskap
LREL Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr religion
LREL2 AP för urval till kompl lärarutb, inr religionskunsk m andraämne
LSAM Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr samh kunskap
LSAM2 AP för urval till kompl lärarutb, inr samhällskunsk m andraämne
LSVA Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr svenska 2
LSVE Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr svenska
LTEK Akademiska poäng för urval till kompl lärarutb, inr teknik
LTEK2 AP för urval till kompl lärarutb, inr teknik m andraämne
PBET Poäng inom Beteendevetenskapligt program
PBIK Poäng inom Kand prog - Biologi
PDIE Poäng inom Dietistprogrammen
PDSV Poäng inom DSV-programmen
PDVK Poäng inom Kand prog Datavetenskap
PEKT1 Poäng inom Ekonomprogrammen - termin 1
PEKT2 Poäng inom Ekonomprogrammen - termin 2
PEKT5 Poäng inom Ekonomprogrammen - termin 5
PEKT6 Poäng inom Ekonomprogrammen - termin 6
PELT Poäng inom Civ ing - Elektroteknik
PENS Poäng inom Civ ing - Energisystem
PFYK Poäng inom Kand prog - Fysik
PG Platsgaranti
PGAW Poäng inom Avancerad webbprogrammering Gotland
PGEM Poäng inom Ekonomprogram Gotland (SGEMP, SFE1K)
PGEO Poäng inom Kand prog - Geovetenskap
PHAR Poäng inom Arkeologiprogrammet (HGAIR/HGIAR/HAR1K/HAH1K)
PHBA Poäng inom Byggnadsantikvarieprogrammet
PHBY Poäng inom Hög ing - Byggteknik
PHEL Poäng inom Hög ing - Elektroteknik
PHFA Poäng inom Föremålsantikvarieprogrammet
PHHI Poäng inom Historikerprogrammet
PHK1 Poäng inom Kand prog - Kulturentreprenörskap
PHKS Poäng inom Kand prog - Kultur- och samhällsanalys
PHLA Poäng inom Liberal Arts-programmet (HLA1K)
PHMA Poäng inom Hög ing - Maskinteknik
PHRL Poäng inom Kand prog - Retorisk o litterär kommunikation
PHST Poäng inom Språkteknologiprogrammet
PINF Poäng inom Civ ing - Informationsteknologi
PKEK Poäng inom Kostvetarprogrammet
PKEM Poäng inom Kand prog - Kemi
PKET Poäng inom Civ ing - Kemiteknik
PLKF Poäng inom Kand prog - Ledarskap-kvalitet-förbättring
PLÄR Poäng inom Lärarprogrammen
PMA Poäng inom masterprogram
PMAK Poäng inom Kand prog - Matematik
PMBT Poäng inom Civ ing - Molekylär bioteknik
PMHEH Poäng inom masterprog HEH2M
PMHHU Poäng inom masterprog HHU2M
PMIV Poäng inom Civ ing - Miljö- o vattenteknik
PMSPO Poäng inom masterprog SPO2M
PMSSV Poäng inom masterprog SSV2M
PMTHU Poäng inom masterprog THU2M
PMUUS Poäng inom masterprog UUS2M
PORI Poäng inom Orientalistikprogrammet
PPAP Poäng inom PA-programmen
PPOL Poäng inom PolMag-/PolKand-programmen
PSAM Poäng inom Samhällsvetarprogrammen
PSFU Poäng inom Kand prog - Fred o utveckling (SFU1K)
PSOC Poäng inom Socionomprogrammet (0-210)
PSPL Poäng inom samhällsplaneringsprogrammet
PSPR Poäng inom Språkvetarprogrammet
PSTS Poäng inom Civ ing - System i teknik o samhälle
PTFM Poäng inom Civ ing - Tekn fysik m materialvet
PTFY Poäng inom Civ ing - Teknisk fysik
RR Registrerad på viss kurs
TN Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap
VG Betyg på viss/vissa kurser
YAT Arbetsterapeuter
YLR Lärare
YSG Sjukgymnaster
YSK Sjuksköterskor
YY Viss yrkesverksamhet
ÖP Övriga sökande, parallell grupp, enh meritvärde
ÖS Övriga behöriga sökande, enh meritvärde