PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Reservantagning

Om reservantagning

Från och med den 14 mars 2016 är systemstödet för reservantagning flyttad från Uppdok till NyA-webben.

På den här sidan har vi samlat de dokument och länkar som finns som stöd för dig som jobbar med reservantagning. Den stora skillnaden jämfört med det tidigare systemstödet är att du som ska anta reserver inte själv ska behöva hålla reda på från vilka urvalsgrupper du ska anta reserverna.


UHR’s NyA-webbsidor

Det är Universitets- och högskolerådet som utvecklar och driftar NyA-webben och de har skapat en hemsida där de samlar all information som användare av NyA-webben behöver för att arbeta i systemet. På sidan finns manualer och instruktioner (både i textform och videoform), information om aktuella nyheter och kommande ändringar. 

Du når NyA-webbsidorna på följande länk:

https://www.uhr.se/nyawebben/

Användarnamn: nyawebben
Lösenord: uhr2013

Ett tips från oss på antagningsenheten är att ni prenumerar på nyheter om NyA-webben via RSS-feed i Outlook. Instruktioner finns via länk på NyA-webbsidornas startsida.

Äldre dokument

 

För tillfället kommer Antagningsenheten vid Uppsala Universitet inte att fortsätta producera lokala manualer för NyA-webben utan istället hänvisa till NyA-webbsidorna (se ovan). Nedan finns några av de lokala dokument om reservantagning som togs fram innan NyA-webbsidorna lanserades sommaren 2017.
 

Powerpoint-presentation från utbildningen – Det här är den presentation som användes under Antagningsenhetens utbildningspass som genomfördes våren 2016.
 

Frågor och svar om reservantagning – Det här är ett dokument där vi har samlat ett antal av de frågor som vi på Antagningsenheten har fått beträffande reservantagning.

 

Övrigt stöd och lokal support

 

Inne på NyA-webben finns det hjälptexter för respektive funktion. Tryck på Hjälp i det övre högra hörnet för att få tillgång till hjälptexterna. För lokal support vid Uppsala Universitet, se information här:

https://mp.uu.se/web/info/stod/studieadm/studieadm-system/nya/manualer