PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Exempel på brev

Via funktionen "Kursregistrering" i Studentportalen anger institutionen när och hur registreringen till kursen ska ske; via upprop eller via webbregistrering.
Institutionen kan lägga in information i separata fält till antagna och efterantagna, till villkorligt antagna, till reservantagna samt kontaktinformation.

Informationen kan läggas in gemensamt för flera kurstillfällen men kan även redigeras separat per kurstillfälle. Informationen kommer också att visas publikt, utan inloggning, i Studentportalen. Ett exempel (en kurs med registrering via Studentportalen):

För att få börja studierna måste du registrera dig.
Ev. reservantagning görs av institutionen efter registreringsperiodens slut.
Information om kursexpeditionens öppettider m.m. finns på vår hemsida www.xxx.uu.se.

Du behöver studentkonto för att komma åt kursmaterial under kursens gång.

Skaffa dig ett studentkonto nu om du inte redan har det.