PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Efterantagning

All antagning inklusive efterantagning sker via antagning.se. Det betyder att man söker sin utbildning på samma sätt via antagning.se oavsett om man söker i tid (15 oktober resp 15 april) eller sent. Det betyder också att man hittar landets samlade utbildningsutbud på ett ställe och anmäler sig på samma sätt oavsett vilket lärosäte man söker sig till.

Institutionens ansvar

Institutionen är ansvarig för att mata in uppgifter om efterantagningstal (hur många personer man önskar ha på kursen/programmet) i det system som administrerar antagningen - NyA-webben. Institutionen ansvarar också för att skicka ut information till antagna och för att kalla reserver.

Vad händer med programstudenterna? Kan institutionen hantera dem utan att blanda in antagning.se?

Ja. Personer som är antagna till ett program kan registreras på kurser inom programmet utan att söka via antagning.se om institutionen så önskar. Förutsättningen för att det ska fungera är att kursen är programkopplad i Uppdok. Med kurser på avancerad nivå kan det emellertid bli problem - kontakta i så fall oss på antagningsenheten.

Vad gör antagningsenheten?

Antagningsenheten (i samarbete med Universitets- och högskolerådet) kontrollerar behörigheten hos de sökande, skickar ut antagningsbesked och utreder vem som ska betala anmälnings- och studieavgift.

Vad händer med de sökande som inte kan söka via antagning.se på grund av att söksidan endast finns på svenska?

De kan hänvisas till Studentservice. För mer information se Efterantagning av utländska sökande