PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Anmälan inom program

Anmälan till kurs inom program via antagning.se

Webbanmälan har nu öppnat för anmälan till vårterminen 2018 och antagningsenheten vill påminna om vad som är viktigt att tänka på när studenterna ska anmäla sig till kurser inom program via antagning.se (på svenska) eller universityadmissions.se (på engelska). På den engelska sidan visas kurser bara för (inloggade) programstudenter.

Så här går det till

Påminn studenterna om att de måste logga in (flik uppe till höger) och sedan välja Uppsala universitet i rullistan under ”Är du redan student?”, de kan därefter logga in med sitt studentkonto. Inloggningen är nödvändig eftersom antagning.se annars inte ”vet” vilka de är.

Språket på antagning.se är svenska; engelska kan inte väljas. Internationella programstudenter ska istället göra kurs-inom-programanmälan på sidan universityadmissions.se.

När studenterna har loggat in måste de söka fram de kurser de ska läsa nästa termin, enligt de instruktioner de fått från er. Kurserna söks fram genom att man i sökfältet väljer vilken termin ansökan ska gälla (vårterminen 2018 är förvald), och skriver in kursens hela anmälningskod (UU-XXXXX). Kursens namn eller kurskod fungerar också, men anmälningskod är säkrast eftersom en kurs kan ha flera kurstillfällen. När de hittat den kurs de söker så klickar de på Välj. När de har valt alla sina kurser går de till anmälan och väljer om de vill söka kurserna som fristående kurs eller inom program. Vissa kurser går bara att söka inom program och då finns bara detta alternativ. Slutligen ska kurserna rangordnas.

Observera att man kan bli antagen till 45 hp per termin. Betalstudenter - som betalar för 30 hp per termin - kan alltså antas till 45 hp. Uppföljning av dessa görs i samband med att terminsbetalningen kommer in.

Problem?

Om studenten får problem med att söka kurser inom sitt program beror det oftast på att de glömt logga in. Om de trots inloggning har problem med att hitta rätt kurs beror det oftast på att studenten av någon anledning inte kan identifieras som programstudent. Programansvarig ska då kontakta antagningsenheten som lägger till studenten. Studenterna ska inte själva kontakta oss! För att felaktigheter ska hinna rättas till är det viktigt att studenterna uppmanas att inte vänta till sista dagarna med att anmäla sig.

Att se det studenterna ser

Om ni själva vill kunna göra en anmälan som student inom ert program för att se hur det går till, så kan antagningsenheten ordna så att ni finns med i studentunderlaget. Kontakta oss om ni vill det, vi behöver då ert personnummer. OBS att ni inte ligger kvar som ”studenter” sedan tidigare omgångar. Om ni gör en anmälan på prov - tänk på att inte fullfölja den (eller: ta bort den snarast). Annars fördärvar den ju sökstatistiken!

Anvisningar för anmälan till kurser inom program VT2018

How to apply to courses within a programme Spring Semester 2018