PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Studentmottagande

Nya studenter välkomnas

En nyantagen student vid Uppsala universitet ska bli väl mottagen och känna sig välkommen på sin utbildning och vid universitetet.

Efter det att en student har sökt till Uppsala universitet genomförs ett antal marknadsföringsinsatser som syftar till att studenterna faktiskt tackar ja till sin utbildningsplats och känner sig välkomna till oss. En påminnelse om att de ska acceptera sin utbildningsplats görs genom ett välkomstmejl som skickas ut efter första antagningsbeskedet. Efter andra antagningsbeskedet går en välkomstfolder ut till alla nyantagna som bland annat innehåller inbjudan till välkomstmottagningen.

Efter andra antagningsbeskedet genomförs också så kallade välkomstringningar då studenter ringer upp de som antagits till kurser och program på nybörjarnivå för att hälsa dem välkomna och svara på frågor.

Antagningprocessen avrundas med ett speciellt välkomstprogram – Välkomstmottagningen för recentiorer där nyantagna studenter hälsas formellt välkomna av universitetet. Välkomstmottagningen äger rum sista fredagen före varje terminsstart.

Kontaktperson: Joachim Ekström

Samarbeten kring mottagande och introduktion

Tillsammans med bland annat Studenthälsan och Uppsala studentkår arbetar Enheten för studie- och karriärvägledning med att inspirera institutioner och studentföreningar att bevara och förbättra mottagningsverksamheten för nya studenter.