Mässor och gymnasiebesök

Uppsala universitetet deltar i ett antal större utbildningsmässor runt om i Sverige då vi träffar personer, främst gymnasister, som står i begrepp att välja utbildning.

Bemanning på mässor/gymnasiebesök

Kommunikationsavdelningen planerar deltagandet, och studenter och studievägledare från hela universitetet medverkar i de universitetsgemensamma insatserna. Personalen är specialister på sina egna utbildningar och ska även kunna besvara mer allmänna frågor om universitetets utbildningar.

Studentambassadörer tillsammans med studievägledare bemannar mässorna och gymnasieresorna. För nyrekryterade studentambassadörer anordnas en kortare utbildning.

Om en enskild utbildning, eller motsvarande, planerar deltagande med en egen monter vid en studentmässa, ska samråd alltid göras med Kommunikationsavdelningen.

Kontaktperson när det gäller rekrytering via mässor och gymnasiebesök, är Alexandra Abde, 018-471 33 33.

Mässor utomlands

Uppsala universitetet deltar även i ett antal utländska mässor för marknadsföring av våra masterutbildningar. För mer information om internationell marknadsföring av Uppsala universitets utbildningar, kontakta Internationella kansliet.