PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Information till dig som är mentor

Välkommen som mentor!

Stödet ska ge studenten verktyg och strategier för att kunna planera sina studier på egen hand.

Att vara mentor kan handla om att hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter, tydliggöra scheman, hitta rätt i Studentportalen, sätta upp delmål och stämma av hur tidsplaneringen fungerar. Uppdraget pågår under terminstid. Om studenten vill träffas efter terminstid så kontakta mentorskoordinatorn så tas beslut från fall till fall.

I samband med att du blir mentor erbjuder vi en gratis föreläsning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa.
Vi erbjuder en workshop i studieteknik samt uppföljning av ditt mentorskap i form av ett diskussionstillfälle. Vi erbjuder också uppföljning av ditt mentorskap med tillfälle till diskussion och handledning. När du har arbetat som mentor kan du få ett intyg.

I mentorshandboken hittar du bra tips om hur det är att vara mentor. 

Här hittar du ett veckoschema som du eller studenten kan använda i planeringen. 

Ersättning

Omfattningen på uppdraget är en timme i veckan per student samt en timme i förberedelsetid inför varje möte med student. Ersättningen är 120 kr/timme (plus 12 % semesterersättning).

För att få ersättning måste du i slutet av varje termin redovisa era möten på vår ersättningsblankett, se nedan.

Fyll i de tillfällen du har arbetar och skicka in blanketten.

OBS! Om du behöver ett arbetsgivarintyg under pågående termin så behöver det finnas tillfällen inrapporterade som underlag. Om du tror att du kommer att behöva detta kan du skicka in blanketterna till oss månadsvis/efterhand.

Du som är mentor åt flera studenter kan redovisa alla dina möten på samma blankett.

Vad ger rätt till ersättning?

  • En timme i förberedelsetid inför varje möte med student.
  • Genomförda möten.
  • Uppstartsmötet med studenten och koordinatorn.
  • När studenten och du har planerat ett möte och studenten inte dyker upp. Undantaget är om du har mottagit en avbokning två timmar innan mötet. Vid fler än tre uteblivna eller avbokade möten, kontakta mentorskoordinatorn.

Vad ger inte rätt till ersättning?

  • Mentorsintroduktionen.
  • Handledning och fortbildning under terminen.

Skatt och jämkning

30 % skatt dras direkt från din ersättning. Om du inte vill att skatten ska dras måste du begära skattejämkning från Skatteverket. Beslutet om jämkning ska skickas in tillsammans med ersättningsblanketten.

Ersättningen betalas ut via Nordea. Vill du ha pengarna insatta i en annan bank så måste du själv meddela Nordea. Detta måste göras genom att fylla i Nordeas blankett.

Utbetalning av lön sker den 25:e i månaden, förutsatt att blanketten skickats in senast den 31:e föregående månad.

Blankett för timersättning

Du måste fylla i en timersättningsblankett varje månad, spara dem och sedan skicka in alla blanketter samlade i slutet av varje termin.

Ladda ner blankett för att fylla i dina timmar här. Blanketten uppdateras regelbundet, så var noga med att ladda ner en ny blankett för varje termin.

Blanketten är elektronisk och ska skickas till: mentorskoordinator@uadm.uu.se

Nedan ser du en korrekt ifylld blankett. Klicka på blanketten så förstoras bilden.

 

Har du ytterligare frågor?

Kontakta mentorskoordinatorn,  mentorskoordinator@uadm.uu.se