PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Information till dig som ger anteckningsstöd

Tack för att du valt att dela med dig av dina egna anteckningar

Du får arvode för att du delar med dig av dina egna anteckningar från lektioner som t ex föreläsningar och seminarier till en annan student på samma kurs.

Du måste meddela oss samordnare ditt namn, personnummer, e-post och telefonnummer samt studentens namn. Skicka dessa uppgifter till arvodenstudentstod@uadm.uu.se i samband med att du påbörjar ditt uppdrag.

För att få betalt måste du senast den 31 i varje månad skicka in aktuell ersättningsblankett samt schemat på studentens kurs eller program för att få din lön utbetald den 25 nästkommande månad.

För frågor som gäller din ersättning, kontakta personalavdelningen. 
Telefon: 018-471 66 77

För övriga frågor kontakta: arvodenstudentstod@uadm.uu.se

Ersättning via Nordea

Ersättningen betalas ut via Nordea. OBS! Vill du ha pengarna insatta på en annan bank så måste du själv meddela Nordea. Detta måste göras genom att fylla i Nordeas blankett och skicka den per post (adressen finns längst ner på blanketten). 

OBS! De dagar som du delar med dig av dina anteckningar till en student så får du ersättning som motsvarar en timme. Fyll alltså endast i en timme per dag på blanketten. Timersättningen är 120 kr/timme. Semesterersättning på 12 % tillkommer.

Om du delar med dig av dina anteckningar till två eller flera studenter på samma kurs så får du ett tillägg på 120 kronor per vecka. Detta lägger du till som en timme i blanketten och skriver i anteckningsfältet en timme för "flera studenter".

Skatt och jämkning

Normalt dras 30 % skatt direkt från din ersättning. Om du inte vill att skatten ska dras måste du begära skattejämkning från Skatteverket. Beslutet om jämkning ska skickas in tillsammans med ersättningsblanketten.

Ersättningen betalas ut via Nordea. Vill du ha pengarna insatta i en annan bank så måste du själv meddela Nordea. Detta måste göras genom att fylla i Nordeas blankett. Länk till Nordea-blankett.

Tips för dig som antecknar:

  • skriv tydliga anteckningar, använd gärna rubriker och underrubriker
  • skriv inte för tätt
  • det enklaste är att anteckna i din dator och sedan mejla anteckningarna till studenten. Ett annat alternativ är att du eller studenten kopierar anteckningarna på institutionen utan kostnad. I detta fall måste studenten kontakta studievägledaren eller kursexpeditionen som hjälper till med detta. Kom överens med studenten vilket sätt som passar er bäst
  • kopiera eller mejla anteckningarna samma dag
  • studenten som du hjälper ska meddela oss inför varje termin som du fortsätter att vara anteckningshjälp
  • om du någon gång inte kan anteckna ska du tillsammans med studenten ordna en ersättare

Ladda ner aktuell blankett

Här finns den Excel-blankett som du ska fylla i för att få ersättning. 
Blanketten uppdateras kontinuerligt så var noga med att ladda ner en ny blankett inför varje utbetalning. Sekretessen gör att du inte får skriva in namnet på studenten i blanketten. Namnge istället studentens namn i mejlet när du skickar in din ersättningsblankett.

Ladda ner blankett.

Ni som antecknar i Uppsala ska skicka blanketten till:
arvodenstudentstod@uadm.uu.se

Ni som antecknar på Gotland ska skicka blanketten till: sofie.westberg@uadm.uu.se

Här nedan ser du hur en korrekt blankett ska vara ifylld. 

Kom ihåg att skriva namnet på din student i mejlet när du skickar blanketten. Om du har problem med att fylla i eller skicka Excel-filen, så kan du använda studentdatorerna på din institution.